PILNA AKCJA: Ofiara gwałtu w Argentynie bez prawa do aborcji

9 października dyrekcja szpitala Ramos Mejia w Buenos Aires odwołała planowaną aborcję 32-letniej pacjentki. Sąd cofnął zgodę na zabieg po apelacji złożonej przez organizację katolicką. Apelacja została złożona w wyniku bezprawnego ujawnienia w poprzednią środę przez gubernatora Buenos Aires, Mauricio Macri, poufnych danych osobowych i historii choroby pacjentki oraz planowanego miejsca i daty zabiegu. Choć od decyzji sądu przysługuje odwołanie, jednak kobieta jest w tej chwili pozbawiona dostępu do bezpiecznej aborcji.
W marcu 2012 Sąd Najwyższy Argentyny wydal decyzję jednoznacznie potwierdzającą prawo ofiar gwałtu do legalnej, bezpiecznej aborcji, jeśli wyrażą takie życzenie. Potwierdzono również, że personel medyczny nie potrzebuje decyzji sądu, aby mógł wykonać zabieg.
Decyzja sędziego w tej sprawie przeczy takiej wykładni oraz stanowi formę tortur, okrutnego i poniżającego traktowania.
Kobieta jest w tej chwili w dziewiątym tygodniu ciąży. Jak donoszą media, jest ofiarą handlu ludźmi, która zdołała uciec swoim prześladowcom i wystąpić o prawo do aborcji. Prawdopodobnie jest również zastraszana przez członków gangu, którzy ją przetrzymywali. Dwa tygodnie temu parlament w Buenos Aires przyjął ustawę dopuszczającą aborcję dla ofiar gwałtu oraz w przypadku, gdy trwająca ciąża stanowi zagrożenie dla życia kobiety. Gubernator Buenos Aires zgłosił weto, uważając że przyjęte prawo wykracza poza ramy decyzji Sądu Najwyższego.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku hiszpańskim lub polskim:

  • Wzywających władze Buenos Aires do zapewnienia kobiecie wszelkiej opieki medycznej, w tym aborcji oraz opieki psychologicznej, zgodnie z jej życzeniem;
  • Wyrażających obawy w związku z wysuwanymi wobec niej groźbami, wzywających do zapewnienia jej bezpieczeństwa oraz do podjęcia wszelkich koniecznych środków w celu przerwania handlu kobietami w Argentynie;
  • Wzywających władze Buenos Aires do zapewnienia dostępu do legalnej, bezpiecznej aborcji oraz bezzwłocznego wdrożenia procedur dla personelu medycznego,  określających dostęp do legalnej aborcji;
  • Wyrażających obawę, że bezprawne ujawnienie przez gubernatora Buenos Aires danych osobowych oraz historii choroby pacjentki mogło stać się źródłem dodatkowego zagrożenia jej osoby.

Treść przykładowego apelu po polsku DO POBRANIA.
Prosimy o wysyłanie apeli do 22 listopada 2012 na adres:
Gubernator  Buenos Aires
Mauricio Macri, Jefe de Gobierno
Av. De Mayo 525 Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP
Fax: + 595 11 43 43 40 73
e-mail: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Gubernatorze/ Estimado Jefe de Gobierno

Minister zdrowia Buenos Aires
Ministra Sra.G raciela Reybaud
Ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires
Carlos Pellegrini 311
e-mail: [email protected]                                                                                                                                         Zwrot grzecznościowy: Szanowna Pani Minister/ Estimada Ministra
Minister Zdrowia Argentyny
Dr. Juan Luis Manzar
Ministro de Salud
Av. 9 de Julio 1925
Cdad. Aut. de Buenos Aires
C1073ABA
Fax: + 00 54 11 4381 6075
e-mail: [email protected]                                                                                                                                                 Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze / Estimado Ministro
Z kopią do:
Ambasador Argentyny w Polsce
Gerardo Manuel Biritos
ul. Brukselska 9
03-973 Warszawa
Fax: 22 617 60 28 / 22 617 7162
E-mail: [email protected]                                                                                                                                               Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ambasadorze / Estimado Embajador

Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 86 kodeksu karnego Argentyny, kobiety i dziewczęta, których ciąża jest wynikiem gwałtu lub stanowi zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego mają prawo do legalnej aborcji. Chociaż prawo to obowiązuje od 1921 roku, jego niespójna interpretacja doprowadziła do sytuacji, w której sądy i służba zdrowia stosują je uznaniowo. To z kolei prowadzi do ograniczenia dostępności legalnej aborcji. W związku z tym 13 marca 2012 Sąd Najwyższy wydał decyzję precyzującą treść art. 86C, stwierdzając że każda ofiara gwałtu ma prawo do bezpiecznej aborcji, a decyzja sądu nie jest potrzebna by pracownicy służby zdrowia wykonali zabieg.
Szereg ciał traktatowych – w tym Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, Komisja Praw Człowieka oraz Komitet praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych – wzywało Argentynę do analizy i zmiany ustawy aborcyjnej w celu uniknięcia aborcji pokątnych, narażających życie kobiet.
Amnesty International uznaje brak bezpiecznej, legalnej aborcji dla ofiar gwałtu za naruszenie praw człowieka. Sytuacja ta podwójnie krzywdzi kobiety, które cierpią już z powodu napaści seksualnej. Włączenie w procedurę decyzyjną wymiaru sprawiedliwości prowadzi dodatkowo do nieuzasadnionego opóźnienia dostępu do zabiegu.
UA: 308/12 Index: AMR13/006/2012 Data: 11.10.2012