Pilna Akcja Paragwaj: Represje wobec tubylczych społeczności

W dystrykcie Itakyry we wschodnim Paragwaju pięciu społecznościom Ava Guarani z miejscowości Loma Tajy, Ka’aguy Poty, Ka’aty Min, Ka’agauy Roky i Formosa grozi wysiedlenie z ziemi, którą zamieszkiwały od wielu lat. Własność tej ziemi jest poddawana w wątpliwość przez rolników zza pobliskiej granicy z Brazylią, którzy używają ziemi do uprawiania soi. W dniu 6 listopada, po sprzeciwie wniesionym przez prawnika wspólnot, nakaz wysiedlenia został oddalony, niemniej jednak tego samego dnia około 50 mężczyzn, rzekomo reprezentujących brazylijskich rolników, próbowało usunąć ludy tubylcze z ich ziem. Członkowie społeczności wystrzelili w kierunku mężczyzn strzały. Według doniesień pojawiła się tylko niewielka liczba funkcjonariuszy miejscowej policji. Wspólnoty uniemożliwiły mężczyznom zdobycie dostępu do ich ziemi, jednakże później tego samego dnia mały samolot przeleciał nad wspólnotami i rozpylił nad ich domami coś, co okazało się być pestycydami używanymi standardowo do uprawy soi.
Od czasu incydentu, Minister Zdrowia Publicznego oznajmiał, że około 220 osób zachorowało z objawami wymiotów, omdlenia i trudności z oddychaniem. Co najmniej 7 osób zostało zabranych do szpitala. Pojawiły się doniesienia, że miały miejsce opóźnienia w wysyłaniu ambulansów do osób, które potrzebowały opieki medycznej. W dzień po rozpyleniu, przedstawiciele kilku ministerstw rządowych i prezes Paragwajskiego Instytutu Ludów Tubylczych (Instituto Paraguayo del Indigena – INDI), przybyli na miejsce, aby ocenić zniszczenia terenu. Według doniesień prasy, do wspólnot dostarczano czystą wodę pitną, ponieważ ich zasoby wodne zostały skażone przez rozpylenie.
 Zdrowie i bezpieczeństwo  tubylczych społeczności pozostają poważnie zagrożone.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE LISTÓW w języku hiszpańskim lub w swoim własnym, w których:
– wezwą Państwo władze do zapewnienia bezpieczeństwa społeczności tubylczych Ava Guarani w Itakyry;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia pomocy medycznej pięciu społecznościom tubylczym Ava Guarani w Itakyry, których ojczysta ziemia została skażona w dniu 6 listopada.
– wezwą Państwo do wszczęcia śledztwa w sprawie wydarzeń, które miały miejsce do dnia 6 listopada włącznie; 
– przypomną Państwo władzom, że prawo do ojczystych ziem jest kluczowe dla ludów tubylczych, ponieważ stanowi kluczowy element ich poczucia tożsamości, źródła utrzymania i stylu życia, oraz wezwą Państwo władze do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 169, Deklaracji Praw Ludów Tubylczych (ONZ) oraz stosownych artykułów paragwajskiej konstytucji dotyczących praw ludów tubylczych.
PROSIMY O WYSYLANIE APELI PRZED 21.12.2009 DO NASTEPUJĄCYCH OSÓB:
 
Prokurator Generalny
Dr. Rubén Candia Amarilla
Ministerio Público
Chile entre Rodriguez de Francia y Ygatymi, Asunción – Paragwaj
Faks: + 595 21 454 6003
Email: [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze Generalny / Estimado Fiscal General
Minister Zdrowia Publicznego
Dra. Esperanza Martínez
Ministra de Salud Pública y Bienestar Social
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Pettirosi Esq. Brazylia
Asunción- Paragwaj
Faks:  + 595 21 207 328
Nagłówek: Szanowna Pani Minister / Estimada Ministra
Minister Spraw Wewnętrznych
S.E Don Rafael Fillizola
Ministro del Interior de Paraguay
Chile y Manduvira
Asunción
Paragwaj
Faks: +595 21 450 027
E-mail [email protected];
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych/Estipado Ministro del Interior
INFORMACJE DODATKOWE
W latach 1996 i 1997 Paragwajski Instytut Ludów Tubylczych, organ państwowy doradzający w kwestiach ochrony praw ludów tubylczych i rozpatrujący roszczenia do ziemi (Instituto Paraguayo del Indigena, (INDI)) nabył w ich imieniu 2 638 hektarów ojczystej ziemi tubylczych społeczności Ava Guarani. Właściciele ziem podjęli jednak przeciwko społecznościom kroki prawne. Wiadomo, że niektórzy właściciele ziem, którzy roszczą sobie prawo do tytułów ziemskich, uzyskali ziemię za czasów dyktatury Generała Stroesshera (1954 – 1989), czyli w czasie, kiedy właściciele ziem uzyskali tytuły do znacznej części paragwajskiej ziemi za pomocą niejasnych lub nielegalnych środków. Sądy podjęły kroki zapobiegawcze w celu ochrony praw pięciu społeczności.
Paragwajskie ludy tubylcze są od wielu lat marginalizowane i są celem systematycznych nadużyć.  Paragwajska Konstytucja uznaje prawo ludów tubylczych do posiadania ziemi na rzecz swoich społeczności oraz wymaga od państwa zapewnienie im tych ziem bez pobierania opłat.
Ludy tubylcze są jednak nadal narażane na wiele poważnych naruszeń praw człowieka. W dwóch osobnych wyrokach w latach 2005 i 2006, Międzyamerykański Sąd Praw Człowieka nakazał Paragwajowi zwrócenie ojczystych ziem tubylczym społecznościom Enxet z Yakye Axa i Sawhoyamaxa. Te dwie społeczności były trzymane przez właścicieli ziem z dala od swoich ziem ojczystych: przez ponad 15 lat były zmuszane do mieszkania wzdłuż autostrady Concepción to Pozo Colorado  w regionie Paragwaju zwanym Bajo Chaco. Od momentu ogłoszenia orzeczeń sądu, przynajmniej 30 członków tych dwóch społeczności zginęło z powodu nieludzkich warunków, w jakich żyją. Orzeczenia obligują Paragwaj do podjęcia kroków, które zagwarantują, by wszystkie ludy tubylcze w kraju były w stanie skutecznie korzystać ze swoich praw do swoich ojczystych ziem.
Prezydent Lugo wielokrotnie obiecywał odcięcie się od historycznych naruszeń praw ludów tubylczych poprzez zdecydowane działania rządu prowadzone na rzecz ich praw oraz wymierzone przeciwko ich dyskryminacji. Większość z kroków podjętych do dzisiaj skupiała się jednak na pomocy społecznej, a nie na tych istotnych kwestiach.
Kontynuacja pilnej akcji nr 300/09 Indeks: AMR 45/049/2009 (proszę kliknąć, żeby uzyskać dostęp do oryginałów po angielsku, francusku i hiszpańsku)
Tłumaczenie: Bartosz Kumanek               Korekta i redakcja: Marcin Natorski