PILNA AKCJA: Porywani, torturowani, syryjscy działacze czekają w więzieniach.

Obydwaj lekarze zostali aresztowani w lutym 2012 roku w szpitalu w Damaszku – jak wynika z doniesień Dr Mahmoud Al-Refaai został zatrzymany przez funkcjonariuszy wywiadu sił powietrznych, natomiast Dr Mohamad Osama Al-Baroudi przez służby kryminalne. Według lokalnego działacza, przedstawiciele władz syryjskich nie podali rodzinom aresztowanych żadnych informacji na temat ich zatrzymania ani miejsca pobytu. Inny wypuszczony na wolność  mężczyzna, również lekarz, twierdził, że niedługo po zatrzymaniu obaj doktorzy przetrzymywani byli w placówce wywiadu służb powietrznych w al-Mezzeh, w Damaszku, gdzie wielokrotnie poddawani byli torturom i innym formom okrutnego traktowania, czego miał być naocznym świadkiem.
Inny były więzień poinformował Amnesty International, że około października 2012 roku obydwaj lekarze zostali przeniesieni do więzienia Saydnaya ,na północ od Damaszku, gdzie prawdopodobnie przetrzymywani są do chwili obecnej. Współpracownik Amnesty dowiedział się z nieoficjalnego źródła, że mężczyźni sądzeni będą przed wojskowym sądem polowym, w którym obowiązują niesprawiedliwe procedury, a rozprawa może zakończyć się wyrokiem śmierci.
Z doniesień wynika, że powodem aresztowania i postawienia mężczyzn przed sądem była ich domniemana pomoc w opatrywaniu rannych demonstrantów. Z uzyskanych informacji Amnesty International wnioskuje, że mężczyźni w najbliższym czasie usłyszą wyrok. Istnieją uzasadnione obawy, że werdykt opierać się będzie na zeznaniach wymuszonych przy użyciu tortur oraz innych działaniach sądu niezgodnych z międzynarodowymi standardami uczciwego procesu.
W osobnej sprawie rosną obawy o stan Khalila Matouqa, czołowego syryjskiego prawnika i obrońcy praw człowieka. Prokuratura zaprzecza doniesieniom o jego przetrzymywaniu, mimo że on również został rozpoznany przez uwolnionych współwięźniów.
W ubiegłym tygodniu prokurator udzielił odpowiedzi na wniosek wysłany dwa miesiące temu przez grupę prawników, zaprzeczając jakoby Khalil Matouq był więziony. Jednocześnie jednak byli więźniowe zwolnieni z jednostki 285 służb bezpieczeństwa państwa w Kafr Soussa w Damaszku, stolicy Syrii, twierdzą, że widzieli tam przetrzymywanego Khalilego Matouqa w przeciągu ostatniego miesiąca. Niezależnie od trudnej do zweryfikowania prawdziwości tych doniesień, wydaje się, że Khalil Matouq padł ofiarą wymuszonego zaginięcia. Jako że miejsce jego pobytu oraz jego losy pozostają nieznane, nie znajduje się on pod ochroną prawną i istnieje wysokie ryzyko, że jego prawa człowieka zostaną pogwałcone.
Nadal nie ma też żadnych informacji na temat losu lub miejsca pobytu znajomego Khalilego Ma’touqa, Mohammeda Thatha. Uważa się, że on również został aresztowany przez funkcjonariuszy państwowych w dniu 2 października 2012 roku.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim lub własnym:
– wzywając władze syryjskie do przedstawienia zarzutów postawionych Dr Mahmoudowi Al-Refaai i Dr Mohamadowi Osamie Al-Baroudi, oraz wzywając  do ich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia. Przetrzymywani wyłącznie za świadczenie pomocy medycznej rannym uznani zostaną za więźniów sumienia;
– wzywając władze syryjskie do natychmiastowego zakończenia procesu mężczyzn prowadzonego przez wojskowy sąd polowy i zapewnienia, że jakiekolwiek procedury prawne stosowane wobec lekarzy zgodne będą z międzynarodowymi standardami sprawiedliwości, oraz do całkowitego zaniechania kary śmierci;
– wyrażając głębokie zaniepokojenie faktem, że prokurator zaprzeczył informacjom o przetrzymywaniu przez służby państwowe Khalilego Ma’touqa, mimo doniesień, że widziano go w areszcie jeszcze w kilka tygodni temu, a także zaniepokojenie losem Mohammeda Thatha, który zaginął równocześnie z Khalilem Ma’touqem;
– wzywając władze syryjskie do natychmiastowego poinformowania rodzin Khalila Ma’touqa i Mohammeda Thatha o losie obu mężczyzn oraz o miejscu ich pobytu. Jeżeli przetrzymywani są wyłącznie z powodu pracy wykonywanej przez Khalila Ma’touqa na rzecz praw człowieka lub za pokojowe korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń, powinni oni zostać natychmiast i bezwarunkowo uwolnieni;
– apelując o zapewnienie, że do czasu spełnienia powyższych żądań Dr Mahmoud Al-Refaai, Dr Mohamad Osama Al-Baroud, Khalil Ma?touq oraz Mohammed Thatha nie będą poddawani torturom ani innym formom okrutnego traktowania, zostanie im umożliwiony kontakt z rodzinami i samodzielnie wybranymi prawnikami, oraz zagwarantowana im będzie właściwa opieka medyczna, która w szczególności obejmie Khalila Ma?touqa, cierpiącego na zaawansowaną chorobę płuc.
APELE POSIMY WYSYŁAĆ DO 2 KWIETNIA 2013 NA ADRES:
Prezydent
Bashar al-Assad
Fax: +963 11 332 3410 (należy próbować do skutku i poprosić o “fax”)
(Obecnie jedyną dostępną formą komunikacji jest faks. Prosimy nie wysyłać listów ani poczty elektronicznej)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/  Your Excellency
Minister Spraw Wewnętrznych
Generał Major Mohamad Ibrahim al-Shaar
Fax: +963 11 311 0554 (należy próbować do skutku i poprosić o “fax”)
(Obecnie jedyną dostępną formą komunikacji jest faks. Prosimy nie wysyłać listów ani poczty elektronicznej)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Generale /  Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych
Walid al-Muallim
Fax: +963 11 214 6253 (należy próbować do skutku i poprosić o “fax”)
(Obecnie jedyną dostępną formą komunikacji jest faks. Prosimy nie wysyłać listów ani poczty elektronicznej)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze /  Your Excellence
Kopie apeli prosimy wysyłać do przedstawicielstw dyplomatycznych Arabskiej Republiki Syrii w waszym kraju.
Ambasada Arabskiej Republiki Syrii w Polsce
Ul. Goszczyńskiego 30
02-610  Warszawa
Fax.: 022 – 848 91 78
Przykładowy apel do pobrania u dołu strony.

INFORMACJE DODATKOWE

Wojskowe Sądy Polowe ustanowione zostały przez syryjskie władze dekretem legislacyjnym nr 109 z 17 sierpnia 1968 roku, w celu “rozpatrywania przestępstw pod jurysdykcją sądów militarnych” w czasie wojny lub operacji militarnych. Sądom tym przewodniczą sędziowie wojskowi a stosowane w nich procedury są niesprawiedliwe ? oskarżeni nie mają prawa być reprezentowani, nie przewiduje się także świadków obrony. Procesy są tajne, a ich daty nie są ujawniane. Od orzeczonych wyroków nie istnieje możliwość odwołania, a kary mogą być bardzo poważne, łącznie z karą śmierci.
Amnesty International dokumentowała działalność takich sądów już od 1983 roku (Przeczytaj raport AI: Report from Amnesty International to the Government of the Syrian Arab Republic http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/004/1983/en ), gdy w co najmniej kilku sprawach stosowane były jako narzędzie represji wobec politycznej opozycji.  Na przykład w 2004 roku wojskowy sąd polowy skazał grupę pokojowych aktywistów, zaangażowanych w luźną, woluntarystyczną sieć sąsiedzką, której celem było powołanie darmowej biblioteki i uprzątnięcie miasta. Osoby te usłyszały wyroki od trzech do czterech lat pozbawienia wolności (więcej informacji np. tu: Syria: Appeal Case: Torture, ill-treatment and unfair trials of the Darya activists  (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/056/2004/en ).
Od początku protestów w lutym 2011 w Syrii aresztowano tysiące  osób podejrzanych o sympatyzowanie z opozycją, z których większość poddana była torturom i innym formom okrutnego traktowania. Amnesty International posiada szczegółowe dane ponad 720 osób, które w tym okresie zmarły w więzieniach. Udokumentowała również wiele przypadków tortur, opisanych w raporcie: “Chciałem umrzeć. Głosy ofiar tortur w Syrii” (Index: MDE 24/016/2012, tekst polski do pobrania u dołu strony)
Od czasu rozpoczęcia pokojowych protestów, sytuacja przerodziła się w wewnętrzny konflikt zbrojny obejmujący większość terytorium kraju. Większość przypadków ciężkich naruszeń praw człowieka udokumentowanych przez Amnesty International popełniona została przez siły rządowe oraz prorządowe bojówki zwane shabiha. Znane są również przypadki naruszeń popełnianych przez siły opozycyjne. Należą do nich tortury i egzekucje pojmanych żołnierzy sił rządowych i członków bojówek shabiha, porwania i zabójstwa osób uważanych za współpracowników sił rządowych oraz przypadki porwań cywilów w celu aranżowania wymiany więźniów. Amnesty International bezwarunkowo potępia wszelkie naruszenia praw człowieka i wezwała przywódców wszystkich opozycyjnych organizacji zbrojnych w Syrii do publicznego potępienia i zakazania takich aktów oraz podjęcia przez siły opozycyjne wszelkich możliwych działań w celu ich powstrzymania. .
Systematyczne pogwałcenia praw człowieka na szeroką skalę, w tym zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne, są w Syrii powszechne, a ich ofiarami padają przede wszystkim cywile. Amnesty International udokumentowała wiele przypadków pogwałceń, ujętych między innymi w raporcie: Masowe ataki terroryzują ludność cywilną  (Index: MDE 24/078/2012, tekst polski do pobrania u dołu strony). Podobne informacje zgromadziły inne organy, jak np. Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ ds. Arabskiej Republiki Syrii.
Amnesty International wielokrotnie dokumentowała naruszenia praw człowieka oraz przypadki przemocy wobec rannych i personelu medycznego w trakcie powstania. Więcej informacji znajdziesz w raporcie Amnesty International: “Health crisis: Syrian government targets the wounded and health workers” (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/059/2011/en).
W związku z powyższym Amnesty International wzywa do przekazania sytuacji w Syrii prokuratorowi Międzynarodowego Trybunału Karnego. Stowarzyszenie wzywa również do nałożenia międzynarodowego embarga na dostawy broni, mającego na celu powstrzymaniu napływu broni przeznaczonej dla rządu Syrii, oraz do zamrożenia środków finansowych Prezydenta Bashara al-Assada oraz jego najbliższych współpracowników. Jednocześnie kraje przekazujące uzbrojenie siłom opozycyjnym winny wprowadzić mechanizmy pozwalające na potwierdzenie, że dostarczona broń nie posłuży do popełnienia pogwałceń praw człowieka oraz/lub zbrodni wojennych. Władze Syrii winny również zezwolić międzynarodowej komisji dochodzeniowej, międzynarodowym organizacjom humanitarnym oraz międzynarodowym organizacjom praw człowieka na nieograniczony dostęp do całego terytorium kraju.
Więcej na temat pogwałceń praw człowieka w Syrii oraz aktywizmu Amnesty International w serwisie interaktywnym www.eyesonsyria.org.

O sytuacji w Syrii pisaliśmy już wcześniej:
Zaginięcia w Syrii to mroczna codzienność, http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7684.html

PILNA AKCJA: Syryjskie więzienia pełne rodzin z dziećmi, http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7634.html

Oblicza syryjskich uchodźców na fotografiach Filipa Ćwika, http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7712.html

Pobierz:
Raport: “Tysiące cywilów ginie w bombardowaniach”;
Raport: “I wanted to die. Syrian torture victims speak out”;
Przykładowy apel.