Turcja, Syria: Ofiary wśród cywilów

Według doniesień, w czasie tureckiej ofensywy militarnej zginęło już co najmniej kilkunastu cywilów po obu stronach granicy turecko-syryjskiej. Dyrektorka ds. Bliskiego Wschodu w Amnesty International Lynn Maalouf powiedziała:

„Konieczne jest, aby wszystkie strony tego konfliktu przestrzegały międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym powstrzymując się od przeprowadzania ataków na ludność cywilną i obiekty cywilne, a także masowych i nieproporcjonalnych ataków”.

„Podobnie jak w innych częściach Syrii, wielu cywilów w północno-wschodniej Syrii ucierpiało już na skutek kolejnych ofensyw wojskowych, wielokrotnych przesiedleń i tragicznych warunków życia. Turcja jest zobowiązana na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego do podjęcia wszelkich możliwych środków w celu ochrony ludności cywilnej i zapewnienia im dostępu do pomocy humanitarnej. Cywile, którzy chcą uciec przed walką, muszą mieć zapewnione bezpieczne przejście”.

„Zarówno siły tureckie, jak i kurdyjskie w przeszłości przeprowadzały masowe ataki w Syrii, w których zginęło wielu cywilów. Nie może się to powtórzyć. Społeczność międzynarodowa musi podjąć środki w celu zapewnienia poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego przez władze tureckie i sojusznicze grupy zbrojne oraz siły kurdyjskie, aby uniknąć kolejnej katastrofy humanitarnej w północnej Syrii”.

Tło

Według ONZ organizacja obecnie udziela pomocy 700 000 osób w północno-wschodniej Syrii, gdzie mieszka 1,7 miliona osób.

W zeszłym roku Amnesty International udokumentowała masowe ataki tureckiego wojska i sojuszniczych ugrupowań zbrojnych, a w mniejszym stopniu sił kurdyjskich w miastach Afrin i Azaz w północnym Aleppo, w których zginęło dziesiątki cywilów.