PILNA AKCJA: Przedłużono areszt głodującego Palestyńczyka

Adwokat współpracujący z Palestyńską organizacją praw człowieka Addameer dowiedział się 21 czerwca od Palestyńczyka więzionego wraz z Hassanem Safadi, że Izraelskie Służby Więzienne (IPS) poinformowały Hassana Safadi o przedłużeniu decyzji administracyjnej o jego zatrzymaniu o kolejne 6 miesięcy, od dnia 29 czerwca. Hassan Safadi oznajmił, że podejmuje od nowa strajk głodowy, po czym został przeniesiony z celi, prawdopodobnie w celu jego całkowitej izolacji.
Utrzymują się poważne obawy o stan jego zdrowia. Poprzedni strajk głodowy, trwający ponad 2 miesiące, Hassan zakończył po zawarciu 14 maja porozumienia pomiędzy władzami izraelskimi a przedstawicielami zatrzymanych, zawierającego obietnice poprawy warunków zatrzymania. Więzienie Hadarim, w którym przebywa, posiada jedynie podstawowe zaplecze medyczne i nie jest zdolne do zapewnienia koniecznej specjalistycznej opieki medycznej.
Adwokat reprezentujący Mahmouda al-Sarsak (piłkarza reprezentacji Palestyny) zawarł 18 czerwca porozumienie z IPS, w ramach którego Mahmoud al-Sarsak kończy trwający 92 dni strajk głodowy w zamian za obietnicę uwolnienia w dniu 10 lipca. Na mocy porozumienia pozostanie w klinice więzienia w Ramleh do chwili uwolnienia. Mahmoud al-Sarsak przebywa w więzieniu bez postawienia zarzutów blisko trzy lata.
Bilal Diab, Omar Shalal, oraz Ja-afar Izz al-Din od chwili zakończenia strajku głodowego wracają do zdrowia, jednak lekarze organizacji PHR-Israel obawiają się, że nie otrzymują odpowiednich porad, aby nie jeść zbyt dużo w zbyt krótkim czasie. Więźniowie oczekują wyjścia na wolność z chwilą wygaśnięcia aktualnych decyzji administracyjnych o ich zatrzymaniu.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku Hebrajskim lub własnym:
– Wzywających władze izraelskie do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych na podstawie decyzji administracyjnych, w tym Hassana Safadi i pozostałych wskazanych osób chyba, że zostaną im postawione zarzuty o uznane przestępstwa oraz odbędą się procesy sądowe zgodne z międzynarodowymi standardami uczciwego procesu sądowego;
– Wyrażających radość z informacji o planowanym na 10 lipca zwolnieniu Mahmouda al-Sarsak, oraz wzywających do natychmiastowego skierowania Hassana Safadi oraz innych więźniów którzy prowadzą lub prowadzili długotrwałe protest głodowe do szpitala cywilnego w celu natychmiastowego objęcia ich specjalistyczną opieką medyczną, jak również od zapewnienia im kontaktu z niezależnymi adwokatami i organizacjami praw człowieka.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI W JĘZYKU HEBRAJSKIM LUB WŁASNYM DO 2 SIEPRNIA 2012 NA ADRES:

Wicepremier, Minister Obrony
Ehud Barak
Ministry of Defence
37 Kaplan Street, Hakirya
Tel Aviv 61909, Israel
Fax: +972 3 69 16940 / 62757
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Dear Minister
Komisarz Służby Więziennej
Generał broni Aharon Franco
Israel Prison Service
P.O. Box 81
Ramleh 72100, Israel
Fax: +972 8 919 3800
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Generale/ Dear Lieutenant-General
Z kopią do:
Rzecznik Prokuratury Wojskowej
Generał Brygady Danny Efroni
6 David Elazar Street
Hakirya, Tel Aviv, Israel
Fax: +972 3 569 4526
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Generale / Dear Judge Advocate General

Prosimy również o wysyłanie apeli do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w twoim kraju:

Ambasada Izraela w Polsce
Ul. Krzywickiego 24
02-078 Warszawa
Fax: (22) 825 16 07
e-mail: [email protected]

INFORMACJE DODATKOWE

W dniu 17 kwietnia około 2,000 palestyńskich więźniów podjęło masowy strajk głodowy w proteście przeciw warunkom uwięzienia, izolacji, brakowi kontaktu z rodzinami oraz więzieniu bez postawienia zarzutów ani podjęcia procesu sądowego. Na mocy wynegocjowanego z pomocą strony egipskiej porozumienia z 14 maja, Izrael zgodził się zrezygnować z izolowania 19 zatrzymanych – przetrzymywanych w całkowitej izolacji nawet 10 lat – oraz znieść zakaz odwiedzin rodzin więźniów ze Strefy Gazy.
Do dziś nie ma wiadomości, aby miały miejsce jakiekolwiek spotkania z rodzinami, a co najmniej jeden więzień nadal przebywa w całkowitej izolacji. Pomimo informacji medialnych, jakoby Izrael zgodził się wstrzymać przedłużanie administracyjnych decyzji o zatrzymaniu jeśli nie pojawią się istotne, nowe dowody przeciw danej osobie, Amnesty International od 14 maja odnotowała ponad 30 przypadków przedłużenia decyzji po zawarciu porozumienia, jak również co najmniej trzy przypadki całkowicie nowych decyzji o aresztowaniu. Przynajmniej jeden zatrzymany, Samer al-Barq, którego decyzja administracyjna o zatrzymaniu została przedłużona 21 maja, prowadzi strajk głodowy trwający już ponad 30 dni. Według danych IPS, na koniec maja na podstawie decyzji administracyjnych w Izraelu uwięzionych było 302 Palestyńczyków. Część z nich to więźniowie sumienia, przetrzymywani wyłącznie z powodu pokojowego korzystania z wolności wypowiedzi, prawa do zrzeszania się i zgromadzeń. Więcej informacji zawiera dokument Amnesty International: Starved of Justice: Palestinians detained without trial by Israel (Głód sprawiedliwości: Palestyńczycy więzieni w Izraelu bez sądu)

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/026/2012/en
Hassan Safadi został zatrzymany 29 czerwca 2011,  a strajk głodowy rozpoczął około 2 marca 2012. Dnia 7 maja odwiedził go lekarz z organizacji PHR-Israel, który stwierdził, że na początku maja Hassanowi Safadi siłą podawano zastrzyki zawierające płyny, glukozę, sole i inne składniki mineralne. Inny lekarz z PHR-Israel, który odwiedził go 6 czerwca, potwierdza, że stan zdrowia Hassana Safadi poprawia się, jednak nie otrzymuje on opieki medycznej koniecznej w okresie ponownego żywienia.
Mahmoud al-Sarsak, mieszkaniec strefy Gazy, uwięziony na podstawie Ustawy o internowaniu nielegalnych bojowników (Internment of Unlawful Combatants Law), przetrzymywany jest  w więzieniu bez sądu od 22 lipca 2009. Od 19 marca 2012 prowadzi strajk głodowy. Sąd Okręgowy Petah Tikva odrzucił 14 czerwca apelację organizacji lekarzy PHR-Israel, wnoszących o jego przeniesienie do szpitala cywilnego. Klinika więzienia w Ramleh nie posiada wyposażenia pozwalającego zapewnić opiekę medyczną osobom prowadzącym długotrwały strajk głodowy. Sąd przyjął argumentację IPS, jakoby życie Mahmouda al-Sarsak nie było bezpośrednio zagrożone oraz że nie zgadzał się on na przeniesienie do szpitala. Według relacji PHR-Israel, sąd nie zapoznał się z jakąkolwiek dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia Mahmouda al-Sarsak.
Bilal Diab.został zatrzymany 17 sierpnia 2011, a strajk głodowy przerwał 14 maja, po 76 dniach.  Został następnie przeniesiony do więzienia Shatta, na północy Izraela, gdzie dołączył do brata, którego nie widział od ponad 5 lat. Zgodę na widzenie otrzymała ostatnio jego matka, z którą nie miał kontaktu od 9 miesięcy, i kolejnych czterech braci.
Omar Abu Shalal został zatrzymany 15 sierpnia 2011, a strajk glodowy zakończył 14 maja, po 72 dniach. Ja-afar Izz al-Din, zatrzymany 21 marca 2012, strajk głodowy zakończył 14 maja, po około 45 dniach. Został przewieziony do więzienia Eshel. W dniu 6 maja Wojskowy Sąd Apelacyjny odrzucił jego odwołanie przeciw administracyjnej decyzji o zatrzymaniu, która wygasa 2 lipca.
Wcześniejsze Pilne Akcje w tej samej sprawie:
Protestujący Palestyńczyk bliski śmierci głodowej.
Dołącz do Sieci Pilnych Akcji:
https://amnesty.org.pl/uwaga-akcja/#take-action
Pobierz dokument: Starved of Justice: Palestinians detained without trial by Israel