Pilna Akcja Rosja: Działaczka przymusowo hospitalizowana w szpitalu psychiatrycznym

Julia Priwiediennaja, członek organizacji FAKEL-PORTOS (Formacja Altruistycznych Kandydatów dla Ewolucji Ludzkości – Poetyzowane Stowarzyszenie na rzecz Opracowania Teorii Ogólnonarodowego Szczęścia) została 19 lutego zatrzymana w moskiewskim Instytucie Psychiatrii Sądowej im. prof. W. P. Serbskiego na co najmniej 30 dni. Jej proces toczy się przed Moskiewskim Sądem Rejonowym. Zdaniem oskarżenia, Priwiediennaja brała udział w biciu nastoletnich członków grupy za złamanie zasad organizacji poprzez picie alkoholu. Zarzucono jej też przymusowe przetrzymywanie członków grupy w siedzibie FAKEL-PORTOS i stworzenie razem z innymi liderami organizacji nielegalnej grupy zbrojnej, która miała siłą utrzymywać porządek w stowarzyszeniu. Julia Priwiediennaja nie przyznaje się do winy. Rzekome ofiary pobicia wycofały w sądzie swoje zeznania, twierdząc, że do składania zeznań oskarżających liderów grupy zmusiła ich policja.
Julia Priwiediennaja znajduje się na policyjnej liście poszukiwanych od 2000 roku, kiedy to zostało wszczęte postępowanie przeciw liderom grupy. Chociaż nigdy się nie ukrywała i aktywnie działała w organizacji, aresztowano ją dopiero w maju 2008 po tym, jak uczestniczyła w demonstracjach domagających się wolności słowa, sprzeciwiających się brutalności policji oraz wyrażających poparcie dla politycznej opozycji.
W marcu 2009, na wniosek prokuratora Moskiewski Sąd Rejonowy zażądał zbadania zdrowia psychicznego Julii. Powołana przez władze komisja zdała sądowi raport ze stanu zdrowia psychicznego oskarżonej, stwierdzając konieczność przeprowadzenia dalszych badań. Zaleciła ona skierowanie Priwiediennej do szpitala psychiatrycznego w Moskwie na hospitalizację. Decyzja ta została przyjęta przez sąd i utrzymana w mocy przez Rosyjski Sąd Najwyższy w styczniu 2010. Jednak psychiatra, który na zlecenie Amnesty International oceniał raport komisji, stwierdził, że -zalecenie obowiązkowego okresu hospitalizacji jest nieproporcjonalne. Nie ma żadnych podstaw do tego, aby podejrzewać jakąkolwiek poważną chorobę lub -niebezpieczeństwo- związane ze stanem jej zdrowia psychicznego-. To zdanie potwierdza wcześniejszą opinię niezależnego psychiatry, według którego zalecenia komisji -nie mają naukowych podstaw-.
  
PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI po rosyjsku, angielsku lub we własnym języku:
– wyrażających zaniepokojenie faktem, że przymusowa hospitalizacja Julii Priwiediennej  jest równoznaczna z arbitralnym zatrzymaniem;
– wzywających władze do natychmiastowego zwolnienia Julii Priwiediennej z moskiewskiego Instytutu im. Serbskiego;
– wzywających władze do zapewnienia, że proces Julii Priwiediennej będzie zgodny z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 7 KWIETNIA 2010 DO:
 
– Prokuratora Rejonu Moskiewskiego
Aleksandr M. Mokhov 
Malyi Kiselnyi per., 5
Moscow GSP-6
107996 Russian Federation
Faks: +7 495 623 68 69
Nagłówek: Dear Prosecutor / Szanowny Panie Prokuratorze
– Prokuratora Generalny Federacji Rosyjskiej
Yurii Ya. Chaika 
Ul.Bolshaia Dmitrovka, 15a
Moscow GSP-3 
125993 Russian Federation 
Faks: +7 495 692 17 25
Nagłówek: Dear Prosecutor General / Szanowny Panie Prokuratorze Generalny
– Dyrektora/Dyrektorki Instytutu im. Serbskiego (stanowisko tymczasowo wakujące w związku ze śmiercią 1 marca br. dotychczasowej dyrektorki p. Tatiany Dmitriewej)
Head of Serbskii Institute
M. Kropotkinskii pereulok, 23
Moscow
119991 Russian Federation
Faks: +7 495 637 22 75
+7 495 637 72 31
…W KOPII DO:
– Rzecznika Praw Człowieka Federacji Rosyjskiej
Vladimir P.Lukin
Ul. Miasnitskaia 47
Moscow, 107048
Russian Federation
Faks: +7 495 607 74 70
– Ambasady Federacji Rosyjskiej
ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa
Faks: 022 625 30 16
Email: [email protected]
INFORMACJE DODATKOWE
W 2000 roku aresztowano czterech liderów grupy FAKEL-PORTOS. Oskarżono ich o -zorganizowanie nielegalnej grupy zbrojnej lub udział w niej-, -zorganizowanie działalności grupowej, która wiązała się z przemocą lub zachęcaniem do przestępstwa-, -bezprawne pozbawianie wolności przez zorganizowaną grupę- oraz -powodowanie cierpienia fizycznego lub moralnego za pomocą bicia lub innych metod- – były to te same zarzuty, które postawiono Julii Priwiediennej. Mimo tego, że rzekome ofiary przestępstw wycofały w sądzie swoje zeznania, twierdząc, że zostały do nich zmuszone przez policję, dwóch liderów grupy przymusowo hospitalizowano w szpitalu psychiatrycznym, a dwóch uwięziono.
Zatrzymana w maju 2008 roku Julia Priwiediennaja spędziła w areszcie 70 dni. Początkowo po jej zwolnieniu nie zastosowano wobec niej żadnych środków ograniczających. Jednak później sąd zażądał od niej pisemnego oświadczenia, że nie będzie opuszczać swojego miejsca zamieszkania. Zdaniem prawnika Priwiediennej podczas aresztowania i zatrzymania działaczki dopuszczono się szeregu naruszeń proceduralnych. Liczne naruszenia przepisów proceduralnych miały także miejsce w trakcie samego procesu
Tłumaczenie: Aleksandra Szkudłapska
Korekta i redakcja: Marcin Natorski
Pilna akcja nr 43/10 (EUR 46/003/2010)
Link do tekstów oryginalnych (ang., franc., hiszp.)