PILNA AKCJA: Saudyjskiemu internaucie grozi kara śmierci!

17.06.2013 – Aktualizacja Pilnej Akcji opublikowanej na amnesty.org.pl w lutym 2013.

Raif Badawi w 2012 roku

Raif Badawi w 2012 roku

Raif Badawi, założyciel liberalnej strony internetowej i autor artykułów, sądzony będzie pod zarzutem “apostazji”, za którą w Arabii Saudyjskiej grozi kara śmierci. Amnesty International uważa go za więźnia sumienia.
Wiadomość z 28 marca: 21 stycznia sprawa Raifa Badawi została skierowana do sądu okręgowego do ponownego rozpatrzenia. Prokurator nalega na utrzymanie oskarżenia o “apostazję”. Sąd okręgowy w oświadczeniu z 17 lutego broni się przed rozpatrywaniem sprawy, argumentując że nie posiada właściwej jurysdykcji. Jednocześnie jednak wniosek obrony o zniesienie aresztu został odrzucony. Prosimy o wysyłanie apeli jak dotychczas.
Raif Badawi, 25-letni założyciel strony internetowej poświęconej tematom społecznym i politycznym pn. “Saudi Arabian Liberals” (liberałowie Arabii Saudyjskiej), od 17 czerwca 2012 roku przetrzymywany jest w więzieniu Briman, w Jeddah. Oskarżony został o “uruchomienie strony internetowej, która zagraża ogólnemu bezpieczeństwu” oraz wyśmiewanie islamskich przywódców duchowych. Naznaczony nieprawidłowościami proces rozpoczął się w czerwcu 2012 roku w sądzie okręgowym w Jeddah. Z doniesień adwokata mężczyzny wynika, że pierwotnie przydzielonego do tej sprawy sędziego zastąpił inny, który domagał się by Badawiego sądzić pod zarzutem “apostazji”. Adwokat mężczyzny zakwestionował bezstronność sędziego.
Zarzuty postawione Raifowi Badawiemu związane są z wieloma artykułami jego autorstwa. Jeden z nich dotyczył Walentynek, których świętowanie jest w Arabii Saudyjskiej zakazane. Mężczyzna oskarżany był o wyśmiewanie saudyjskiej Komisji Promowania Cnoty i Zapobiegania Występkowi (zwanej policją religijną) w końcówce jednego z artykułów: “Możemy sobie pogratulować Komisji Promowania Cnoty i Zapobiegania Występkowi, która naucza nas cnoty oraz gorliwie dąży do zapewnienia by wszyscy członkowie społeczeństwa saudyjskiego znaleźli się w raju“. W postawionych Badawiemu zarzutach wspomniano także, że nie usuwał artykułów publikowanych przez inne osoby na jego stronie, w tym  zawierającego insynuację, iż Uniwersytet Imama Muhammada ibn Saudi jest “kolebką terrorystów”. 17 grudnia sąd okręgowy w Jeddah przekazał sprawę sądowi wyższej instancji w Jeddah rekomendując rozprawę dotyczącą zarzutu “apostazji”. 22 grudnia sąd ten uzyskał podpis Raifa Badawiego pod dokumentem umożliwiającym proces  ws. “apostazji”.
28 grudnia Raif Badawi został umieszczony w szpitalu. Przeprowadzone badania wykazały u niego zaawansowaną cukrzycę.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie listów w języku arabskim, angielskim lub polskim:
– wzywających władze saudyjskie do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Raifa Badawiego, który uznany został za więźnia sumienia, przetrzymywanego wyłącznie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności słowa;
– apelując do władz saudyjskich o zniesienie wszystkich postawionych mężczyźnie zarzutów oraz zaprzestanie oskarżania i skazywania ludzi pod zarzutem “apostazji”, co stanowi naruszenie prawa do wolności słowa i wolności wyznania.
Apele prosimy wysyłać na adres:

Król, Premier Rządu
King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: (przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
+966 1 403 3125 (prosimy próbować do skutku)
Zwrot grzecznościowy: Wasza Wysokość / Your Majesty
Minister Spraw Wewnętrznych
His Royal Highness Prince Mohammed bin Naif bin Abdul Aziz Al Saud
Ministry of the Interior, P.O. Box 2933, Airport Road, Riyadh 11134
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 1 403 3125 (prosimy próbować do skutku)
Zwrot grzecznosciowy: Wasza Wysokość / Your Royal Highness
Z kopią do Ministra Sprawiedliwości:
Minister of Justice
Shaykh Dr Mohammed bin Abdul Kareem Al-Issa
Ministry of JusticeUniversity Street, Riyadh 11137
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 1 401 1741 / +966 1 402 0311
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency  /Wasza dostojność
Prosimy również o wysyłanie kopii listów do przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce:

J. E. Ambasador Waleed Taher Radwan
Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej w Polsce
Ul. Stępińska 55
00-739, Warszawa
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Formularz na stronie www.saudiembassy.pl

Przykładowy apel do pobrania u dołu strony.
INFORMACJE DODATKOWE
W ostatnim czasie saudyjskie władze prowadziły szereg działań wymierzonych w obrońców praw człowieka oraz inne osoby krytykujące władze, stawiając je przed sądem lub stosując inne środki arbitralnego ograniczania praw, jak np. zakaz podróżowania. Oskarżeni rzadko uzyskują zgodę na pomoc prawną adwokata w sądzie, a w wielu przypadkach nie udziela się im informacji na temat toczącego się przeciwko nim postępowania. Mogą zostać skazani na podstawie zeznań złożonych pod przymusem lub uzyskanych podstępem.
W Arabii Saudyjskiej kara śmierci stosowana jest w przypadku wielu rodzajów przestępstw, w tym “apostazji”. Kryminalizacja “apostazji” stoi w sprzeczności z wolnością myśli, sumienia i religii określonymi w artykule 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Amnesty International udokumentowała sytuacje do jakich dochodziło w Arabii Saudyjskiej, w których komentarze uznane za sprzeczne z Islamem traktowano na równi z apostazją, za co ich autorzy poddawani byli karze śmierci.
Tylko w przeciągu ostatnich dwóch lat, kilka osób aresztowano i oskarżono o odstępstwo od wiary w związku z ich komentarzami publikowanymi na Twitterze lub/i w innych mediach społecznościach. Jeden z nich, Hamza Kashgari, opuścił Arabie Saudyjską 6 lutego 2012 roku ponieważ grożono mu śmiercią po tym jak kilku duchownych oskarżyło go o “apostazję” – uznali oni, że jego komentarze na Twitterze obrażają Proroka Mahometa. Dzień po tym jak opuścił kraj , Król Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud nakazał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych aresztować mężczyznę i postawić przed sądem w związku z jego wypowiedziami. Malezyjskie władze aresztowały go 9 lutego na lotnisku, z którego odlecieć miał do Nowej Zelandii , nie stawiając mu jednak żadnego konkretnego zarzutu. Mimo apeli lokalnych i międzynarodowych organizacji mężczyzna został przekazany władzom Arabii Saudyjskiej. Od tego czasu jest wieziony.
Amnesty International opisuje działania władz saudyjskich wymierzone przeciwko wolności słowa oraz tłumienie protestów w imię specyficznie rozumianego bezpieczeństwa, w raporcie “Saudi Arabia: Repression in the name of security” (Index: MDE 23/016/2011/en), z 1 grudnia 2011 r.:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/016/2011/en
Zobacz także ostatni komunikat prasowy na temat represjonowania aktywistów, “Saudi Arabia ramps up clampdown on human rights activists”, opublikowany 18 czerwca 2012 roku:
http://www.amnesty.org/en/news/saudi-arabia-ramps-clampdown-human-rights-activists-2012-06-18
oraz komunikat dotyczący Raifa Badawiego, “Saudi Arabia uses capital offence of “apostasy” to stifle debate”, wydany 24 grudnia 2012 r.:
http://www.amnesty.org/en/news/saudi-arabia-uses-capital-offence-apostasy-stifle-debate-2012-12-24