PILNA AKCJA: Stan wojenny i masowe aresztowania w Tajlandii.

20 maja dowództwo armii Tajlandii wprowadziło stan wojenny, a 22 maja ogłosiło, że przejmuje kierowanie państwem. Od tego czasu przed władze wojskowe wezwanych zostało blisko 250 osób. Wiele z tych, które się stawiły zostało uwięzione, podczas gdy niestawiennictwo również grozi aresztowaniem i sądem. Aresztowano także pokojowych demonstrantów domagających się przywrócenia rządów cywilnych.
Pojawiają się również doniesienia, że część aresztowanych przetrzymywana jest w całkowitej izolacji, bez dostępu do adwokata, sądu i rodziny, w nieznanej lokalizacji, z pogwałceniem międzynarodowego prawa praw człowieka. Wśród osób, które otrzymały wezwania znajdują się wykładowcy, dziennikarze oraz osoby, które publicznie kwestionowały próby prawnego ograniczenia wolności słowa w Tajlandii, w tym przepisy o obrazie majestatu.
Wprowadzony stan wojenny daje władzom wojskowym prawo aresztowania do siedmiu dni bez sądowego nakazu, bez stawiania zarzutów i bez procesu, jak również bez możliwości dochodzenia odszkodowań za bezprawne działania personelu wojskowego egzekwującego przepisy o stanie wojennym. Władze wojskowe poinstruowały również media, aby nie publikowały materiałów krytycznych wobec działań armii oraz nie przeprowadzały wywiadów z osobami wyrażającymi się krytycznie o armii lub obecnej sytuacji politycznej.
Prosimy o pisanie apeli w języku angielskim, tajskim lub własnym:

n  Wzywających władze do zaprzestania aresztowań których jedynym powodem było korzystanie z prawa do wolności słowa, wolności zgromadzeń i stowarzyszeń, w tym aresztowan związanych z poglądami politycznymi danej osoby;

n  Wzywających władze, aby wszystkie osoby aresztowane przez organy wojskowe zostały oskarżone o uznane przestępstwa lub niezwłocznie i bezwarunkowo uwolnione;

n  Wzywających do niezwłocznego zapewnienia wszystkim uwięzionym osobom dostępu do adwokata oraz niezawisłego sądu cywilnego, który zweryfikuje legalność ich zatrzymania, zapewnienia kontaktu z rodziną oraz niezbędnej opieki medycznej;

n  Wzywających władze do bezzwłocznego opublikowania listy nazwisk osób zatrzymanych wraz z ich miejscem pobytu.

Apele prosimy wysyłać do dnia 7 lipca 2014 na adres:

Przywódca Narodowej Rady Ładu  i Pokoju
Gen. Prayuth Chan-ocha
Royal Thai Army Headquarters
Rachadamnoen Nok Road,
Bangkok 10200, Thailand
Fax: (+66-2) 226 1838
E-mail: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Generale /  Dear General

Zastępca Przywódcy Narodowej Rady Ładu  i Pokoju
Thanasak Patimaprakorn
Royal Thai Army Headquarters,
Ratchadamnoen Nok Road,
Bangkok 10200 Thailand
Fax: (+66-2) 226 1838
E-mail: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Generale /  Dear General

 

Z kopią na adres:
Ambasada Królestwa Tajlandii
Jego Ekscelencja Ambasador Bensarn Bunnag
Ul. Willowa 7, 00-790 Warszawa
Fax. (22) 849-26-30
E-mail : thaiemb(at)thaiemb.internetdsl.pl

Przykładowy apel w języku angielskim do pobrania poniżej.

 
Informacje dodatkowe
Jako strona Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Tajlandia jest zobowiązana prawnie do powstrzymania arbitralnego ograniczania wolności poszczególnych osób oraz do poszanowania i ochrony wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń.