Pilna akcja: Straż obywatelska grozi członkom społeczności romskiej

Szóstego marca odbył się duży marsz zorganizowany przez partię Jobbik w miejscowości położonej na Północny Wschód od Budapesztu. Celem marszu była “ochrona Węgrów”. Marsz został zorganizowany w odpowiedzi na samobójstwo popełnione przez mężczyznę, rzekomo na skutek prześladowań ze strony Romów. Gabor Vona, lider partii Jobbik, mówił później o “romskim terrorze”.
Po marszu 200 członków ugrupowań Nowej Gwardii Węgierskiej, Straży Obywatelskiej Stowarzyszenia Lepsza Przyszłość i stowarzyszenia -Włóczędzy na Rzecz Ochrony Węgrów- zatrzymało się we wsi, w której dopuszczają się czynów polegających na nękaniu i słownych atakach wobec romskich obywateli. Nękanie zaowocowało tym, że wiele rodzin romskich zaprzestało wysyłania dzieci do szkoły. Członkowie grup rzekomo nocami wykrzykują rasistowskie hasła pod domami romskich mieszkańców, grożą śmiercią oraz szczują psami i używają broni. Świadkowie twierdzą, że członkowie tych bojówek maszerują ulicami w mundurach wojskowych, a niektórzy z nich noszą siekiery i bicze.
Pracownicy miejscowych organizacji pozarządowych, pracownicy węgierskiego oddziału Amnesty International oraz inni aktywiści byli świadkami niektórych z tych zajść i twierdzą, że policja nie poczyniła żadnych kroków, aby przeciwdziałać tego typu zachowaniom. 16 marca po spotkaniu mieszkańców wsi aresztowano cztery osoby. W spotkaniu zdaniem świadków nie uczestniczyli romscy mieszkańcy, co tłumaczyli rasistowską atmosferą. W rezultacie ustanowiono we wsi policyjne patrole, jednak z raportów wynika, że mieszkańcom romskim nakazano “sprawować się dobrze”, a wtedy nic im się nie stanie.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSŁANIE APELU w języku węgierskim, angielskim lub w Twoim języku ojczystym do władz węgierskich, aby:

  • podjęły natychmiastowe prewencyjne działania mające na celu ochronę mieszkańców pochodzenia romskiego w miejscowościach Gyöngyöspata, Hajdúhadháza i innych częściach Węgier, mających na celu ich ochronę przed nękaniem i brutalnymi atakami.
  • publicznie potępiły przemożna tle rasowym i nawoływania do przemocy na tle rasowym skierowaną do członków społeczeństwa węgierskiego.
  • aktywnie zbadały brutalne wykroczenia i akty przemocy na tle rasistowskim;
  • oraz zapewniły, że sprawcy tych czynów i aktów staną przed sądem, który ewentualnie wymierzy im karę odpowiadającą wadze ich wykroczeń.

PROSIMY O PRZESŁANIE APELU DO 29 KWIETNIA 2011 NA ADRES:
Premier Węgier
Viktor Orbán
1357 Budapest
Pf. 6 Kossuth Lajos tér 2-4. Węgry
Fax: +36-1-795-0381
Email: [email protected] [email protected]
Tytuł: Szanowny Panie Premierze (Dear Prime Minister)
Minister Spraw Wewnętrznych
dr. Sándor Pintér
2-4. József Attila Street, 1051 Budapest Pf.: 314 1903 Budapest
Fax: +36-1-441-1720
Email: [email protected]
Tytuł : Szanowny Panie Ministrze (Dear Minister)
Oraz kopię apelu do:
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Człowieka
dr. Tamás Lukács & Tímea Szabó
1358 Budapest Széchenyi rkp. 19.
Fax: +36-1-441-5986 +36-1-441-5180
Email: [email protected]
[email protected]
Tytuł : Dear Dr Lukács; Dear Ms Szabó
Prosimy również o wysłanie kopii do przedstawicieli korpusu dyplomatycznego Węgier w Państwa kraju.
Dodatkowe informacje:
Węgierskie władze mają obowiązek, aby zapewnić bezpieczeństwo i nietykalność osobistą swoim obywatelom, zapobiegać dyskryminacji oraz z odpowiednią uwagą zapobiegać, badać a także karać ataki na tle rasistowskim, w tym nękanie i prześladowanie jednych obywateli przez innych. Zgodnie z Międzynarodową Konwencją w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej władze zobowiązane są do podejmowania natychmiastowych i adekwatnych kroków mających na celu eliminację wszelkich przejawów dyskryminacji rasowej i działań nawołujących do dyskryminacji rasowej. Komitet ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) w Zaleceniu Ogólnym nr 27 zaleca, aby organizacje państwowe zapewniły bezpieczeństwo i fizyczną nietykalność obywateli romskich poprzez podejmowanie kroków mających na celu zapobieżenie czynom dyskryminującym na tle rasistowskim. Ponadto władze zobowiązane są zapewniać natychmiastowe działania policji, działania organów dochodzeniowych i karzących tego typu czyny oraz muszą upewnić się, aby ich sprawcy nie cieszyli się bezkarnością.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie z 2005 roku Nachova i inni przeciwko państwu bułgarskiemu, stwierdził, że przemoc na tle rasowym jest wyjątkową obrazą ludzkiej godności wymagającą szczególnej czujności i zdecydowanych działań ze strony władz państwowych. Trybunał podkreślił, że władze muszą stosować wszelkie możliwe środki po to, by zapobiegać przemocy na tle rasowym oraz stwierdził, że “w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie o dokonanie przestępstwa na tle rasistowskim, szczególnie ważnym jest, aby oficjalne dochodzenie prowadzone było ze szczególną energią i bezstronnością, po to, aby wpływać na ciągłe potępianie rasizmu i nienawiści rasowej w społeczeństwie oraz po to, by zapewnić mniejszości narodowe, że władza jest w stanie uchronić je przed zagrożeniami wynikającymi z rasizmu”.