PILNA AKCJA SYRIA: Kurdyjski działacz zagrożony torturami.

Jakarkhon Sheikho -Ali ( l. 28) został aresztowany w godzinach wieczornych 20 czerwca, najprawdopodobniej przez Syryjskie Służby Bezpieczeństwa. Przez pierwszy tydzień aresztu rodzina zatrzymanego nie miała żadnych wieści dotyczących jego losu lub miejsca przebywania. Poprzez nieoficjalne źródła dowiedziała się, że Jakarkhon jest zatrzymany przez Wojskowy Oddział Bezpieczeństwa w Aleppo. Syryjskie organizacje praw człowieka i kurdyjskie partie polityczne w Syrii uważają, że Jakarkhon Sheikho – Ali został zatrzymany z powodu swojej działalności jako starszy członek w Kurdyjskiej Partii Demokratycznej al-Wifag (Kurdish Democratic al-Wifaq Party) nie zalegalizowanej w Syrii.

Dwie poprzednie próby aresztowania Jakarkhona nie powiodły się. Na początku 2008 roku patrol Politycznych Służb Bezpieczeństwa, oddzielny pion sił bezpieczeństwa dokonał nalotu na jego dom (miasto -Efrin niedaleko Aleppo) aczkolwiek Sheikho – Ali nie był obecny, Podobna sytuacja miała miejsce w lutym 2009 roku, wojskowy patrol urządził obławę w Aleppo w pobliżu nowego domu Jakarkhona, jednakże kolejny raz nie był on obecny. Jakarkhon Sheikho -Ali był również wzywany, na co najmniej 3 przesłuchania w 2009 zorganizowane przez któreś z politycznych lub wojskowych służb, po żadnej z nich nie został zatrzymany.

Prosimy o wysyłanie tak szybko jak to tylko możliwe apeli w języku arabskim, angielskim lub ojczystym, w których:

  • wyrażą Państwo obawę, że Jakarkhon Sheikho -Ali może być więźniem sumienia, zatrzymanym wyłącznie z powodu pokojowego korzystania ze swoich praw do swobody wypowiedzi i stowarzyszania się;
  • będą Państwo wzywać władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Jakarkhona, chyba, że zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa;
  • będą Państwo wzywać władze do zapewnienia, że Jakarkhon Sheikho -Ali nie będzie torturowany ani w inny sposób źle traktowany, a także przypomną Państwo, że Syria podpisała konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment);
  • będą Państwo nawoływać władze, aby jak najszybciej zezwoliły na wizyty rodziny, kontakt z prawnikiem oraz zagwarantowały zatrzymanemu niezbędną pomoc medyczną.

APELE DO:
Jego Ekscelencja Prezydent Bashar al-Assad
His Excellency President Bashar al-Assad
President
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus
Syrian Arab Republic
Fax:     +963 11 332 3410
Nagłówek:  Your Excellency/ Wasza Ekscelencjo
Jego Ekscecencja Generał S-aid Mohamed Samour
His Excellency Major S-aid Mohamed Samour
Minister of Interior
Ministry of Interior
‘Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damascus
Syrian Arab Republic
Fax:     +963 11 222 3428
Nagłówek:  Your Excellency/ Wasza Ekscelencjo
KOPIE DO:
Jego Ekscelencja Generał-Porucznik Ali Ben-Mohammed Habib Mahmoud
His Excellency Lieutenant- General Ali Ben-Mohammed Habib Mahmoud
Minister of Defence
Ministry of Defence
Omayyad Square
Damascus
Syrian Arab Republic
Fax:     +963 11 223 7842
Nagłówek:  Your Excellency/ Wasza Ekscelencjo
Ambasada Syryjskiej Republiki Arabskiej
Sekretariat
Ul. Goszczyńskiego 30
Warszawa 02-610
Fax: +48.22.8491847
E – mail: [email protected]

W razie wysyłania listów po wyznaczonym terminie prosimy o kontakt z działem Pilnych Akcji AI Polska.


INFORMACJE DODATKOWE
Kurdowie w Syrii są dyskryminowani z powodu ich przynależności etnicznej, wielu z nich nie otrzymało syryjskiego obywatelstwa. W związku z tym nie otrzymają pełnego zakresu świadczeń w: edukacji, zatrudnieniu, opiece zdrowotnej i innych dostępnych dla Syryjskich obywateli. Kurdyjscy obrońcy praw człowieka i działacze społeczni oraz wszyscy ci, którzy zostali uznani za powiązanych z kurdyjska patią polityczną oraz grupy wyrażające wątpliwości, co do traktowania Kurdów w Syrii są szczególnie narażeni na arbitralne aresztowania i w wielu przypadkach na tortury i inne przejawy złego traktowania. Jedną z takich spraw jest przypadek Mesh-al al-Tammo, kurdyjskiego działacza politycznego i więźnia sumienia. 11 maja 2009 roku został skazany na trzy i pół lata więzienia przez Trybunał Karny w Damaszku za swoją pokojową działalność w Syrii jako rzecznika Kurdish Future Current, jest to nie zalegalizowana partia polityczna Mesh-al al-Tammo został aresztowany 15 sierpnia 2008r. a miejsce jego przetrzymywania nie było znane aż do przeniesienia do więzienia w -Andra ( w pobliżu Damaszku) 26 sierpnia. Poważne wątpliwości, co do długości tymczasowego aresztowania i rzetelności procesu przedstawialiśmy wcześniej. Prawnicy Mesh-al al-Tammo sygnalizowali, że zwrócili się o przesłuchanie w sumie 7 świadków obrony, ale sąd nie odpowiedział na prośby, co oznacza, że żaden z nich nie mógł zeznawać. Prawo oskarżonego do wezwania świadków i zadawania pytań jest fundamentem prawa do obrony w sprawiedliwym procesie.
Tłumaczenie i redakcja: Mirona Maria Klorek
UA: 176/09, Index: MDE 14/017/2009, Issue Date: 01 July 2009