PILNA AKCJA: Syryjka sądzona za pomoc uchodźcom.

Według miejscowych źródeł Yara Faris została zatrzymana 8 grudnia 2013 na punkcie kontrolnym państwowych służb bezpieczeństwa, w pobliżu swojego domu w Sahnaya, dzielnicy Damaszku. Nie miała przy sobie dowodu tożsamości, poszła więc do domu by go przynieść. Z domu wysłała wiadomość do rodziny, ostrzegając ich że obawia się aresztowania. Została następnie zatrzymana przez funkcjonariuszy z obsady punktu kontrolnego.


Przez pierwszych dziesięć dni od aresztowania Yara Faris przebywała prawdopodobnie w jednostce służb bezpieczeństwa w Damaszku. Została następnie doprowadzona przed sędziego śledczego sądu karnego prowincji Reef Dimashq (Damaszek rolniczy), który podjął decyzję o przekazaniu jej sprawy trybunałowi antyterrorystycznemu i przeniesieniu jej do więzienia Adra, gdzie przebywa od tego czasu. Postawiono jej zarzut “finansowania aktów terroryzmu” z art. 4 ustawy antyterrorystycznej z 2012 roku, co jak się wydaje miało związek z pomocą, jakiej Yara Faris udzielała napływającym z innych części kraju uchodźcom wewnętrznym. Jeśli Yara Faris została uwięziona wyłącznie z powodu udzielania pomocy humanitarnej uchodźcom, Amnesty International uznaje ją za więźniarkę sumienia.


Sędzia sądu antyterrorystycznego postanowił w ostatnim czasie, że nie będzie jej przesłuchiwał, ponieważ została już przesłuchana przez sędziego sądu karnego, przy czym sprawa wydaje się iść dalej. Chociaż oskarżona ma dostęp do adwokata, krewni mogli odwiedzić ja tylko dwukrotnie; przekazała im wtedy, że ogromna ilość zatrzymanych w więzieniu otrzymuje niewystarczające racje żywnościowe. Dodatkowa żywność dostępna jest tylko dla tych, którzy od rodzin na wolności otrzymują pieniądze.

Jej mąż, Maher Tahan, padł ofiarą wymuszonego zaginięcia 20 września 2012, kiedy wraz z delegacją Narodowej Koalicji dla Przemian Demokratycznych wracał w oficjalnej wizyty w Chinach.


Prosimy o pilne pisanie apeli w języku arabskim, angielskim lub własnym:

n  Wzywających władze syryjskie do wycofania oskarżeń przeciwko Yarze Faris, związanych wyłącznie z jej ewentualną działalnością humanitarną;

n   Wzywających władze do jej uwolnienia lub niezwłocznego oskarżenia o uznane przestępstwo niezwiązane z działalnością humanitarną oraz osądzenie przed zwykłym sądem w procesie spełniającym międzynarodowe standardy sprawiedliwości;

n  Wzywających władze do zapewnienia jej ochrony przed torturami i innymi formami okrutnego traktowania, oraz dostępu do koniecznej pomocy medycznej i wystarczającej żywności.

APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO DNIA 13 MAJA NA ADRES:

Prezydent
Bashar al-Assad
Fax: +963 11 332 3410 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o “Faks”. Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/ Your Excellency
(Stosowanie innych określeń nie przyczynia się do poprawy sytuacji zatrzymanych)


Minister Sprawiedliwości

Najm Hamad al-Ahmad

Fax: +963 11 666 2460 

Email: moj(at)net.sy

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Your Excellency


Z kopią na adres przedstawicielstwa dyplomatycznego Syrii w Polsce:

Ambasada Arabskiej Republiki Syrii w Polsce
Ul. Goszczyńskiego 9, 02-610 Warszawa
Fax: 22 848 91 78
E-mail: embsyria(at)palmyra.neostrada.pl


Prosimy też o przesłanie kopii na adres Stałego Przedstawiciela Arabskiej Republiki Syrii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych:

His Excellency Bashar Jaafari, Ph.D.,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary,
820 Second Avenue,
15th Floor, New York,
NY 10017, USA
Fax: +1212 983 4439;
E-mail:
syrianmission(at)verizonmail.com


Informacje dodatkowe

Według otrzymanych doniesień Yara Faris dzieli niewielką celę z 45 innymi kobietami, z których część została skazana z kodeksu karnego. Kilka z nich jest ciężarnych, niektóre urodziły dzieci w więzieniu a inne do więzienia trafiły wraz z dziećmi. Wszystkim brakuje odzieży i innych podstawowych produktów. Przyjęte w 1957 roku Wzorcowe reguły minimalne postępowania z więźniami wzywają do przetrzymywania osób oczekujących na rozprawę oddzielnie od osób już skazanych.

Mąż Yary Faris jest członkiem Narodowego Komitetu Koordynacyjnego dla Przemian Demokratycznych, koalicji świeckich w większości grup lewicowych i narodowych-arabskich, wzywających do pokojowej zmiany władzy.  Więcej informacji na ten temat opublikowano w materiale: Syria: Enforced disappearance of three Syrian men (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/010/2013/en).

Więcej informacji o katastrofalnej sytuacji humanitarnej wewnątrz Syrii w raporcie Amnesty International “Wyduszając Życie z Jarmuk”:  http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/8137.html