PILNA AKCJA: Syryjscy aktywiści nadal w więzieniach

Dyrektor SCM, Mazen Darwish, został aresztowany wraz z 13 współpracownikami i 2 gości podczas nalotu na ośrodek dnia 16 lutego 2012. Z osób aresztowanych Mazen Darwish, Hani al-Zitani, Abd al-Rahman Hamada, Hussein Gharir oraz Mansour al-Omari przetrzymywani są w całkowitej izolacji, a Amnesty International nie posiada jasnych informacji co do ich statusu prawnego. Mazen Darwish i  Hussein Gharir są prawdopodobnie więzieni w ośrodku służb bezpieczeństwa sil powietrznych w Damaszku, gdzie zostali przewiezieni wprost po aresztowaniu. Inna osoba więziona w tym samym miejscu informuje o szybko pogarszającym się stanie zdrowia Mazena Darwish-a. Mansour al-Omari, Hani al-Zitani oraz Abd al-Rahman Hamada ostatni raz widziani byli w jednostce w miejscowości al-Mo-damiya niedaleko stolicy. Jednostka należy do czwartej dywizji pancernej, dowodzonej de facto przez brata prezydenta, Mahera al-Assada. Trzech mężczyzn, którzy byli więzieni w tej samej jednostce między 19 marca a 22 kwietnia 2012 informuje, że wraz z pracownikami ośrodka SCM byli bici i poddawani torturom. Od 22 kwietnia brak jest jakichkolwiek informacji o sytuacji Mansoura al-Omari, Hani al-Zitani oraz Abd al-Rahmana Hamada, w związku z czym istnieją poważne obawy o ich bezpieczeństwo i stan zdrowia.
Osiem innych osób, Sanaa Mohsen, Mayada Khalil, Razan Ghazzawi, Yara Badr, Bassam Al-Ahmad, Joan Fersso, Ayham Ghazoul oraz gość ośrodka Hanadi Zahlout oczekują na wolności rozpoczęcia procesu przed sądem wojskowym, wyznaczonego na 29 maja 2012. Postawiono im zarzuty -posiadania nielegalnych nagrań z zamiarem odtwarzania i dystrybucji zakazanych publikacji-. W przypadku ich skazania i uwięzienia, Amnesty International uzna ich za więźniów sumienia. Pracownice ośrodka Rita Dayoub i Maha Assabalani, oraz gośc ośrodka Shadi Yazbek, zostali uwolnieni i na dzień dzisiejszy prawdopodobnie nie są im stawiane dalsze zarzuty.
Prosimy o pisanie apeli w języku arabskim, angielskim lub własnym:
– Wzywających do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia zatrzymanych: Mazen Darwish, Hani al-Zitani, Abd al-Rahman Hamada, Hussein Gharir, Mansour al-Omari, przetrzymywanych w izolacji od 16 lutego 2012;
– Wzywających władze syryjskie do zapewnienia zatrzymanym: Mazen Darwish, Hani al-Zitani, Abd al-Rahman Hamada, Hussein Gharir, Mansour al-Omari ochrony przed torturami i okrutnym traktowaniem, możliwości kontaktu z rodziną i wybranym przez nich adwokatem, oraz niezbędnej opieki medycznej;
– Wzywających do wycofania oskarzżeń przeciw pozostałym ośmiu osobom, związanych wyłącznie z pokojowymi działaniami na rzecz Syryjskiego Centrum na rzecz Mediów i Wolności Słowa (SCM).
Prezydent
Bashar al-Assad
Presidential Palace
Al-Rashid Street
Damaszek, Arabska Republika Syrii
Fax: +963 11 332 3410
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/  Your Excellency
Minister Spraw Wewnętrznych
Generał Major Mohamad Ibrahim al-Shaar,
Ministry of Interior,
Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damaszek, Arabska Republika Syrii
Fax: +963 11 211 9578
(prosimy wysyłać cierpliwie, numer jest prawidłowy)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Generale/ Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych
Walid al-Mu-allim
Ministry of Foreign Affairs and Expatriates
Al-Rashid Street
Damaszek, Arabska Republika Syrii
Fax: +963 11 214 625 12 / 13
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/  Your Excellency

Prosimy również o kierowanie apeli do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w waszym kraju:

Ambasada Arabskiej Republiki Syrii w Polsce
Ul. Goszczyńskiego 30
02-610  Warszawa
Fax.: 022 – 848 91 78
Informacje dodatkowe
Mazen Darwish jest dyrektorem Syryjskiego Centrum na rzecz Mediów i Wolności Słowa (SCM). Centrum zostało zamknięte przez władze w roku 2009, po czym podjęło dalszą działalność bez oficjalnej zgody. Od tego czasu publikuje raporty o łamaniu prawa w stosunku do dziennikarzy i prasy oraz o wprowadzanych ograniczeniach wolności słowa. Amnesty International udokumentowała wzrost liczby ataków władz syryjskich przeciwko obrońcom praw człowieka  od początku protestów w marcu 2011.
Demonstracje zwolenników reform rozpoczęły się w Syrii w lutym 2011, a do połowy marca przerodziły się w protesty masowe. Chociaż miały one charakter pokojowy, władze syryjskie przystąpiły do ich tłumienia z niezwykłą brutalnością. Na przestrzeni kolejnego roku, choć pokojowe demonstracje trwają nadal, narasta fala przemocy, a uzbrojone grupy opozycjonistów, luźno zorganizowane pod nazwą Wolnej Armii Syryjskiej (FSA), przeprowadzają ataki przeciw siłom bezpieczeństwa. Amnesty International posiada listy nazwisk ponad 9 200 osób, które zginęły lub zostały zabite w trakcie lub w związku z demonstracjami od połowy marca 2011. Zginęli również funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, część z rąk zbuntowanych żołnierzy występujących zbrojnie przeciwko rządowi.
Od momentu rozpoczęcia protestów aresztowanych zostało tysiące przeciwników władz, z których większość jest najprawdopodobniej poddawana torturom i innym formom okrutnego traktowania. Amnesty International zna nazwiska 360 osób, które w tym okresie zmarły w więzieniach, oraz udokumentowała liczne przypadki innych form okrutnego traktowania zatrzymanych. Więcej informacji o torturach i sytuacji zatrzymanych w Syrii przedstawiono w filmie “I wanted to die”: Syria-s torture survivors speak out (“Chciałem umrzeć”: syryjskie ofiary tortur mówią)  http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en. 
Amnesty International otrzymuje też liczne doniesienia o zaginięciach, przy braku reakcji władz lub odmowach informowania rodzin zaginionych osób, z których większość została najprawdopodobniej uwięziona przez służby bezpieczeństwa.
Pomimo przyjęcia przez władze syryjskie 27 marca 2012 sześciopunktowego planu pokojowego sporządzonego przez Wspólnego wysłannika Narodów Zjednoczonych oraz Ligi Arabskiej w Syrii, Kofiego Annana, oraz porozumienia o zawieszeniu broni z 12 kwietnia, Amnesty International nadal otrzymuje doniesienia o aresztowaniach i przetrzymywaniu osób w warunkach wskazujących na wymuszone zaginięcia. Amnesty International udokumentowała również wcześniejsze naruszenia praw człowieka wobec pacjentów i personelu części szpitali syryjskich. Więcej informacji znajduje się w raporcie Amnesty International Health crisis: Syrian government targets the wounded and health workers http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/059/2011/en
Od kwietnia 2011 Amnesty International dokumentuje systematyczne pogwałcenia praw człowieka na ogromna skalę, stanowiące zbrodnie przeciwko ludzkości. Wzywamy również do skierowania sytuacji w Syrii do Międzynarodowego trybunału Karnego, nałożenia na Syrię embarga na dostawy broni oraz do zamrożenia kont prezydenta Bashara al-Assada i jego współpracowników. 
Za pomocą interaktywnej mapy www.eyesonsyria.org można dowiedzieć się, gdzie w Syrii gwałcone są prawa człowieka.
Wcześniejsze Pilne Akcje w tej sprawie: “Syryjski kardiolog ofiarą tortur”