PILNA AKCJA: Syryjski wolontariusz, ratownik Czerwonego Półksiężyca wolny!


Według informacji pochodzących od świadków, 21-no letni student ekonomii Suhaib Swaidan został aresztowany w swoim rodzinnym mieście Homs, w zachodniej Syrii, kiedy karetka w której pracował została zatrzymana na punkcie kontrolnym armii syryjskiej. Współpracownikom Amnesty International nie udało się ustalić jakichkolwiek podstaw aresztowania Suhaiba Swaidana, a aresztujący go żołnierze nie sporządzili żadnego formalnego raportu.

Inny więzień, zwolniony krótko po tych wydarzeniach jest przekonany, że spotkał Suhaiba Swaidana w więzieniu, w jednostce wywiadu wojskowego w Homs. Ocenił jego stan psychiczny jako zły. Według niepotwierdzonych doniesień Suhaib Swaidan był przesłuchiwany w sprawie przemytu broni z wykorzystaniem karetki. Jednocześnie jednak według raportu współpracowników Amnesty International, kiedy krewny Suhaiba Swaidana udał się do jednostki, powiedziano mu że zarówno Suhaib Swaidan jak i jego brat Abdullah Swaidan, który 9 maja zaginął w drodze do Damaszku, zostali zatrzymani i oskarżeni o udział w demonstracjach i demolowanie sygnalizacji ulicznej. Krewny nie mógł skontaktować się z żadnym z zatrzymanych.

Amnesty International ustaliła, że rodzina nie miała innych możliwości kontaktu z żadnym z zatrzymanych, nie jest też jasne gdzie się obecnie znajdują. Zdaniem lokalnych źródeł wysunięte przeciw nim oskarżenia nie są wiarygodne, nie potwierdzono też udziału braci w demonstracjach ani w niszczeniu sygnalizacji świetlnej.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim lub własnym:

  • Wzywających władze syryjskie do ujawnienia miejsca pobytu obydwu mężczyzn, niezwłocznego umożliwienia im kontaktu z rodziną i adwokatem oraz zapewnienia dostępu do opieki medycznej;
  • Wzywających władze syryjskie do zapewnienia zatrzymanym ochrony przed torturami i innymi formami okrutnego traktowania;
  • Wzywających do wyjaśnienia status prawnego, jaki mają zatrzymani Suhaib oraz Abdullah Swaidan, oraz do ich niezwłocznego uwolnienia, chyba że zostaną oskarżeni o uznane przestępstwa i postawieni przed sądem spełniającym międzynarodowe standardy uczciwego procesu.
Przykładowy apel do pobrania  dołu strony.
APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO DNIA 2 SIERPNIA 2013 NA ADRES:
Prezydent
Bashar al-Assad  
Fax: +963 11 332 3410 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o "Faks". Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/ Your Excellency
(Stosowanie innych określeń nie przyczynia się do poprawy sytuacji zatrzymanych)
Minister Obrony
Imad al-Fraij
Fax: +963 11 223 7842 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o "Faks". Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych
Walid al-Muallim 
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic      
Fax: +963 11 214 6253 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o "Faks". Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Your Excellency

Z kopią na adres przedstawicielstw dyplomatycznych Syrii oraz Federacji Rosyjskiej:
Ambasada Arabskiej Republiki Syrii w Polsce
Ul. Goszczyńskiego 9, 02-610 Warszawa
Fax: 22 848 91 78
E-mail: [email protected]

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce
ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa
Fax: 22 625 30 16
E-mail: [email protected]
Prosimy też o przesłanie kopii na adres Stałego Przedstawiciela Arabskiej Republiki Syrii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych:

His Excellency Bashar Jaafari, Ph.D.,

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary,
820 Second Avenue,
15th Floor, New York,
NY 10017, USA
Fax: +1212 983 4439;
E-mail: [email protected]

INFORMACJE DODATKOWE

Suhaib Swaidan jest wolontariuszem Syryjskiego Arabskiego Czerwonego Półksiężyca, należącego do Międzynarodowej Federacji  Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Od 2011 roku kieruje zespołem ratowników. Współpracuje również z biurem zasobów ludzkich komitetu w Homs. Podczas wykonywanych zadań był już dwukrotnie ranny: po raz pierwszy w 2011 roku, kiedy w czasie bombardowania prowadzonego przez siły rządowe odłamek pocisku zranił go w szyję i ponownie na początku 2012 roku, kiedy opatrując rannego otrzymał postrzał w udo.

Jego brat, 27-mio letni Abdullah Swaidan, student piątego roku architektury, zaginął w drodze do Damaszku, gdzie miał wydrukować i złożyć pracę magisterską. Współpracownicy Amnesty International działający na miejscu nie byli w stanie ustalić jego losu do chwili nawiązania kontaktu z personelem firmy obsługującej połączenia autobusowe. Pracownik firmy przekazał krewnym Abdullaha Swaidana, że do jego aresztowania doszło w czasie podróży, na punkcie kontrolnym.

Amnesty International dokumentowała obszernie ciężkie naruszenia praw człowieka dokonywane przez wojska rządowe oraz współpracujące z nimi grupy wobec rannych i opiekującego się nimi personelu medycznego. Wiele ofiar naruszeń opatrywało rannych nie informując władz, aby w ten sposób chronić swoich pacjentów przed aresztowaniem i torturami. Więcej informacji na ten temat  Amnesty International zamieszcza w raporcie: Syrian government targets the wounded and health workers, Index number: MDE 24/059/2011, 10. 2011 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/059/2011/en).

Informacje o torturach i innych formach okrutnego traktowania stosowanych powszechnie w syryjskich więzieniach opisuje raport z marca 2012 I wanted to die: Syria?s torture survivors speak out (Chciałem umrzeć: Głosy ofiar tortur w Syrii), Index: MDE 24/016/2012, March 2012. Raport dostępny jest w języku polskim u dołu strony.

Amnesty International posiada dane ponad 1000 udokumentowanych przypadków osób, które zmarły w więzieniach syryjskich służb bezpieczeństwa, z czego ponad 500 osób w samym 2012 roku. Amnesty International opisuje związane z tym praktyki w raporcie z sierpnia 2011: Deadly detention: Deaths in custody amid popular protest in Syria, Index: MDE 24/035/2011, (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en).

Chociaż znakomitą większość ciężkich naruszeń praw człowieka udokumentowanych przez Amnesty International popełniły siły rządowe oraz pro-rządowe bojówki zwane shabiha, naruszeń praw człowieka dopuściły się również grupy opozycyjne. Należą do nich tortury i zabójstwa schwytanych członków służb bezpieczeństwa, członków bojówek shabiha oraz ich znanych lub domniemanych współpracowników, jak również porywanie cywilów w celu negocjowania wymiany więźniów. Amnesty International potępia bez wyjątku wszelkie naruszenia i wielokrotnie wzywała dowództwo wszystkich opozycyjnych formacji zbrojnych w Syrii do publicznego piętnowania takich działań jako zakazanych, oraz do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu powstrzymania takich czynów wśród bojowników opozycyjnych. Patrz również: Summary killings and other abuses by armed opposition groups (MDE 24/008/2013), 14 marca 2013. http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/008/2013/en/8d527c4e-2aff-4311-bad8-d63dbc97c96a/mde240082013en.html. 

Wcześniejsza Pilna Akcja w obronie więzionych syryjskich lekarzy:
http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7829.html