PILNA AKCJA USA / JEMEN: Obawa o zdrowie więźnia Guantanamo.

10 maja podciął sobie żyły na nadgarstkach podczas spotkania z adwokatem. Amnesty International poważnie obawia się o stan jego zdrowia fizycznego i psychicznego.
Po wizycie jego amerykański adwokat oświadczył, że Adnan Farhan Abdul Latif -odłamał kawałek sztywnego forniru ze spodu stołu konferencyjnego i użył go, by przeciąć sobie żyłę w lewym nadgarstku. Tnąc, upuszczał krew do plastikowego pojemnika, po czym krótko przed moim wyjściem chlusnął z niego na mnie krwią.- Rzecznik prasowy bazy Guantanamo potwierdził, że taki incydent miał miejsce, ale oświadczył, że nie można go uznać za próbę samobójczą.
Od września 2008 roku Adnan Farhan Abdul Latif kilkakrotnie podejmował próby samobójcze. Swojemu prawnikowi powiedział, że w listopadzie 2008 roku próbował się powiesić dwukrotnie w ciągu jednego dnia. Przynajmniej jedną z tych prób oficjalnie potwierdził wobec jego adwokata funkcjonariusz bazy w Guantanamo.
Co najmniej od listopada 2008 roku Adnan Farhan Abdul Latif jest przetrzymywany w więziennej izolatce oddziału psychiatrycznego w bazie Guantanamo. Swoim prawnikom powiedział, że gdy nie śpi, widzi w ciemności duchy i słyszy przerażające głosy, a gdy śpi, śnią mu się koszmary. Powiedział też prawnikom, że łykał najróżniejsze przedmioty, takie jak worki na śmieci, pojemnik na mocz, różaniec, butelkę po wodzie i śrubkę, a także, że jadł swoje własne ekskrementy oraz rozsmarowywał je na swoim ciele, a także na drzwiach celi, na obiektywie kamery umieszczonej na suficie oraz na otworze wentylacyjnym.
Poza zaburzeniami natury psychicznej, wedle doniesień Adnan Farhan Abdul Latif cierpi również z powodu problemów ze zdrowiem fizycznym, między innymi złamań kości policzkowej, przerwanej błony bębenkowej, ślepoty na jedno oko, zwichniętej łopatki i prawdopodobnie zwichniętego kolana. Mówi też, że odczuwa ciągły ból gardła i brzucha, które utrudniają mu jedzenie. W związku z tym jest nawet do trzech razy dziennie karmiony przymusowo, za pomocą sondy przeprowadzonej przez nos do żołądka. Jest wówczas przywiązywany do krzesła.
TŁO WYDARZEŃ
Prezydent Barack Obama zdecydował o zamknięciu więzienia w Guantanamo do 22 stycznia 2010 r., jednak los 240 wciąż przetrzymywanych tam mężczyzn pozostaje niepewny. Prezydent Obama zwrócił się również o przygotowanie informacji, którzy z więźniów powinni zostać uwolnieni bądź przeniesieni do innych ośrodków, a którzy powinni zostać osądzeni w ramach systemu sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz jakie są inne możliwości działania wobec tych więźniów, wobec których ani uwolnienie, ani proces nie stanowią odpowiednich rozwiązań. Do tej pory, od momentu objęcia władzy przez prezydenta Obamę, uwolniony został tylko jeden więzień, a zarzutów nie postawiono nikomu. Co więcej, wielu więźniów nadal jest przetrzymywanych w Guantanamo bez perspektyw zwolnienia, mimo upływu kilku miesięcy, odkąd amerykańscy sędziowie federalni zdecydowali o ich natychmiastowym zwolnieniu.
W Guanatanamo przebywa około 100 więźniów jemeńskich. Wydaje się, że władzom Stanów Zjednoczonych i Jemenu nie udało się dojść do porozumienia w sprawie możliwości ich powrotu do Jemenu, a niedawne doniesienia wskazują, że władze USA próbują obecnie wynegocjować możliwość przekazania jakiejś liczby Jemeńczyków do Arabii Saudyjskiej, gdzie zostaliby włączeni w prowadzony przez tamtejsze władze program -resocjalizacji-. Amnesty International nie ma więcej informacji na temat negocjacji prowadzonych między Stanami Zjednoczonymi a władzami Arabii Saudyjskiej lub Jemenu.
Adnan Farhan Abdul Latif ma w Jemenie rodzinę, w tym dziesięcioletniego syna. Nie ma żadnej rodziny, ani prawdopodobnie znajomych w Arabii Saudyjskiej.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli w języku polskim lub angielskim…
…do władz Stanów Zjednoczonych:
– wyrażających zaniepokojenie stanem zdrowia i losem Adnana Farhana Abdula Latifa;
– domagających się dla niego jak najszybszego kontaktu ze specjalistą chorób psychicznych;
– wzywających do poprawienia warunków, w których jest on przetrzymywany, w szczególności domagających się przerwania izolacji więźnia;
– domagających się, by jego adwokatom zapewniono pełen dostęp do informacji o jego zdrowiu;
– wzywających do jego uwolnienia, o ile nie zostanie on postawiony przed cywilnym sądem w ramach sprawiedliwego procesu;
– wzywających do umożliwienia mu powrotu do Jemenu, o ile nie stanie przed sądem w USA.
…do władz Jemenu:
– wzywających do natychmiastowego zwrócenia się w imieniu Adnana Farhana Abdula Latifa do władz Stanów Zjednoczonych o umożliwienia mu jak najszybszego powrotu do Jemenu, jeśli nie ma on stanąć przed sądem.
ADRESACI APELI
Prezydent USA
President Barack Obama
The White House,
1600 Pennsylvania Avenue NW,
Washington DC 20500, USA
Email:  [email protected]
Faks: + 1 202 456 2461
Forma grzecznościowa: Dear Mr President / Szanowny Panie Prezydencie
Prokurator Generalny USA
Attorney General Eric Holder,
US Department of Justice, 950 Pennsylvania Avenue NW,
Washington, DC 20530-0001, USA
Faks: +1 202 307 6777
Email: [email protected]
Forma grzecznościowa: Dear Attorney General / Szanowny Panie Prokuratorze
Prezydent Jemenu
President
His Excellency General -Ali -Abdullah Saleh
Office of the President of the Republic of Yemen
Sana’a
Republic of Yemen
Faks: + 967 127 4147
Forma grzecznościowa: Your Excellency / Wasza Ekscelencjo
Prosimy o wysyłanie apeli najpóźniej do 24 czerwca 2009 r.
Pilna Akcja Nr 125/09
AI Index:  AMR 51/066/2009
Tłumaczenie: Olga Kaczmarek
Korekta i redakcja: Marcin Natorski