Pilna Akcja: uwolnić białoruskich więźniów sumienia

Do chwili obecnej trzydziestu działaczom opozycji i dziennikarzom, w tym 5 kandydatom na prezydenta, postawiono zarzuty. Ich procesy mają odbyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy, grozi im nawet 15 lat pozbawienia wolności. Według doniesień, odmawia im się dostępu to prawników oraz lekarzy mimo obrażeń poniesionych podczas demonstracji, które  są skutkiem nadużyć policji.
Amnesty zbiera informacje o wszystkich trzydziestu więźniach. Obecnie organizacja posiada wystarczające informacje, aby potwierdzić, że piętnastu z nich nie używało przemocy ani też nie podżegało do jej użycia, zarówno przed, jak i w trakcie trwania demonstracji. Organizacja uważa, że piętnastu więźniom postawiono zarzuty tylko i wyłącznie z powodu pokojowego korzystania z praw do wolności zgromadzeń i swobody wypowiedzi. Wzywa do ich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia i wycofania wszelkich zarzutów. Ponadto, czternastu kolejnych więźniów, którzy także zostali zatrzymani po demonstracji czeka na przedstawienie zarzutów. Jest prawdopodobne, że z czasem, gdy zostaną zebrane kolejne informacje, Amnesty rozpozna jako więźniów sumienia kolejne osoby.
Jednemu kandydatowi na prezydenta, Witalowi Rymaszewskiemu oraz dwóm działaczom opozycji Anatolowi Paulauowi i Alegowi Korbanowi zostały przedstawione zarzuty o organizowanie masowych niepokojów, lecz  zostali oni wypuszczeni. Amnesty International wzywa by postawione im zarzuty zostały wycofane.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI po białorusku, rosyjsku lub w swoim języku ojczystym:

  • Wezwij białoruskie władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia piętnastu więźniów sumienia, podając ich imiona i nazwiska wymienione poniżej.
  • Wezwij białoruskie władze do wycofania zarzutów przeciwko tym piętnastu więźniom, podając ich imiona, oraz wycofania zarzutów przeciwko Wiatalowi Rymaszewskiemu, Anatolowi Paulauowi oraz Alegowi Korbanowi.
  • Przypomnij władzom Białorusi, że jako państwo, które podpisało i ratyfikowało Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, mają obowiązek zapewnić wolność zgromadzeń oraz wypowiedzi wszystkim osobom na terytorium kraju, a każda osoba ścigana za legalne i pokojowe wyrażanie swoich poglądów politycznych będzie traktowana jako więzień sumienia.

Prosimy o wysyłanie apeli na adres:
Prezydent
Aleksander Łukaszenka
Administracja Prezydenta Republiki Białorusi   
ul.Karla Marksa, 38
220016 Mińsk
BIAŁORUŚ
Fax: +375 17 226 06 10/ +375 17 222 38 72
Email:     [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie

Prokurator Generalny
Grigorij Aleksiejewicz Wasilewicz
Internatsionalnaja 22
220050 Mińsk  
BIAŁORUŚ    
Fax: +375 17 226 42 52
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze

Prosimy o wysyłanie kopii listów na adres ambasady w Warszawie:
Ambasada Republiki Białorusi
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
tel. (22) 742 09 90, 842 52 02
tel./fax (22) 742 09 80
e-mail: [email protected]
www.belembassy.org/poland

Jest to druga aktualizacja UA 264/10.Dalsze informacje na stronie http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR49/015/2010/en

DODADKOWE INFORMACJE

Do chwili obecnej 15 więźniów sumienia to:

Kandydaci na prezydenta :  Alaksiej Michalewicz, Mikałaj Statkiewicz, Uładzimir Niaklajeu i Andrej Sannikau
Dziennikarze:      Natalia Radzina, redaktorka serwisu internetowego Karta 97; Iryna Halip, korespondentka rosyjskiej gazety Nowaja Gazieta; oraz Sergej Waznjak, redaktor białoruskiej gazety -Komrad-.
Komentator polityczny:       Aleksander Fieduta
Działacze opozycji:     Paweł Sewjarjanets, opozycjonista i członek zespołu prowadzącego kampanię Witala Rymaszewskiego; Anatol Labiedźka, przewodniczący Zjednoczonej Partii Obywatelskiej; Uładzimir Kobets, członek zespołu prowadzącego kampanię Andreja Sannikaua; Zmicer Bandarenka, koordynator opozycyjnej kampanii -Europejska Białoruś-; Aleksander Arastowicz i Sergej Martseleu, członkowie zespołu prowadzącego kampanię Mikałaja Statkiewicza; oraz Anastazja Palażanka, zastępca lidera ruchu Młody Front.

Przed wyborami, opozycja wezwała swoich zwolenników do zgromadzenia się w centrum Mińska po zakończeniu głosowania 19 grudnia. Do 30 tys. demonstrantów zebrało się i pomaszerowało pod budynek parlamentu bez żadnych problemów ze strony służb porządkowych, którzy zatrzymali ruch samochodowy by ułatwić im przemarsz. Około 21.00, znaleźli się przed budynkiem parlamentu, gdzie liderzy opozycji wygłosili przemówienia. Około 22.00, grupa 20 zamaskowanych młodych mężczyzn, uzbrojonych w pałki, którzy stali pod drzwiami do parlamentu wezwało tłum do szturmu na budynek i zaczęła wybijać okna. Naoczni świadkowie mówią, że kandydat na prezydenta, Mikałaj Statkiewicz, podczas swojej wypowiedzi, próbował uspokoić tłum. Krótko po tym wkroczyły oddziały policji prewencyjnej i usunęły demonstrantów z placu. Wielu działaczy opozycji zostało zatrzymanych w czasie demonstracji i w trakcie nocy.

UA: 264/10 Index: EUR 49/001/2011 Data wydania: 12 stycznia 2011