PILNA AKCJA: Władze Salwadoru igrają z życiem pacjentki!

292912_10151405901331363_1608611905_nWiadomość z 04.06: po 14 tygodniach oczekiwania, wobec trwającej bezczynności sądu lekarze przeprowadzili cesarskie cięcie. Pacjentka może dzięki temu rozpocząć leczenie i walkę o własne życie i zdrowie. Zgodnie z wcześniejszymi wynikami badań dziecko, które się urodziło, było pozbawione znacznych części mózgu i czaszki. Zmarlo w krótkim czasie, bezpośrednio po porodzie.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji.
Beatriz jest matką jednego dziecka. Podczas kolejnej ciąży okazało się, że jej stan zdrowia jest bardzo zły i bezpośrednio zagraża jej życiu. Beatriz znajduje się w szpitalu z powodu rzadkiej choroby autoimmunologicznej, znanej jako toczeń rumieniowaty (lupus), oraz ciężkiej niewydolności nerek. Zdaniem lekarzy w jej obecnym stanie dalsze utrzymanie ciąży bezpośrednio zagraża jej życiu. Jednocześnie doszło do ciężkich uszkodzeń płodu, u którego stwierdzono stan znany jako anencefalia (brak rozległych obszarów mózgu). Dziecko urodzone z tak poważną wadą ma jedynie minimalne szanse na przeżycie kilku godzin po porodzie.
Obawiając się odpowiedzialności karnej lekarze nie przeprowadzili aborcji, która jest konieczna dla dalszego leczenia i ratowania życia Beatriz i o którą chora występowała. Prawo Salwadoru przewiduje karę więzienia zarówno dla lekarza wykonującego aborcję, jak i dla kobiety która się na nią zdecyduje.
Dwa miesiące temu lekarze zwrócili się do władz z prośbą o odstąpienie od ścigania ich tak, aby byli w stanie udzielić pacjentce niezbędnej pomocy. Mimo, że kwestia ta w oczywisty sposób jest niezwykle nagląca, nie otrzymali żadnej odpowiedzi.
Zdesperowany adwokat Beatriz doprowadził w tym czasie to postawienia jej sprawy przed Sądem Najwyższym Salwadoru, apelując o ochronę jej prawa do życia i zdrowia. Sąd zapoznał się ze sprawą 16.05 i zapowiedział podjęcie decyzji w przeciągu kolejnych 2 tygodni.
Szokująca decyzja sądu skazuje Beatriz i jej rodzinę na kolejne tygodnie cierpienia. Każdy mijający dzień bezpośrednio zagraża życiu i zdrowiu kobiety, co powinno skłonić sąd do działania w najkrótszym możliwym czasie. Prosimy o pilny i masowy udział w Akcji. Wiemy, że wysyłane apele docierają do najwyższych wladz Salwadoru. Do dnia 20.05 udział w akcji wzięło już 113 000 osób z całego świata.  Nasza organizacja partnerska w Salwadorze, Agrupación Ciudadana, przekazuje na bieżąco informacje o naszych działaniach do wiadomości Beatriz. Wiemy również, że szczególnie skuteczne mogą okazać się apele kierowane bezpośrednio do Prezydenta Mauricio Funesa, w tym również za pośrednictwem ambasad.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku angielskim, hiszpańskim lub własnym:

  • Wzywających Prezydenta i Prokuratora Generalnego do ochrony prawa pacjentki do życia i zdrowia.

Proponowany tekst apelu w języku angielskim oraz hiszpańskim do pobrania u dołu strony.

APELE PROSIMY WYSYŁAĆ JAK NAJSZYBCIEJ. DALSZE INFORMACJE O AKCJI BĘDZIEMY PUBLIKOWAĆ NA BIEŻĄCO.
Apele prosimy wysyłać  na adres:
Prezydent
Mauricio Funes
Fax +503 2243 6860,
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydnecie/Dear President/ Estimado Sr. Presidente
Prokurator Generalny
Luis Martinez
Fax: +503 2246 4950,
Email: [email protected],
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze/ Dear Attorney General/ Estimado Sr. Fiscal
Akredytowana dla Polski Ambasada Salwadoru w Republice Federalnej Niemiec:
Botschaft von El Salvador
Joachim Karnatz Allee 74
10557 Berlin
Tel: +49 30 206466-0
Fax: +49 30 22488244

INFORMACJE DODATKOWE

Aktualne informacje o sytuacji Beatriz dostępne są w języku angielskim i hiszpańskim na blogu “Live Vire”:
Po angielsku
Po hiszpańsku:
Można również obejrzeć rozmowę z Beatriz w języku hiszpańskim, sfilmowaną przez NGO z Salwadoru, Agrupación Ciudadana:
http://vimeo.com/65681838
Sekcje Brytyjska i Amerykańska Amnesty International prowadzą międzynarodowe akcje zbiórki podpisów pod petycjami do władz Salwadoru:
Sekcja Amerykańska
Sekcja Brytyjska
Prawa reprodukcyjne stanowią składnik praw człowieka chroniony przez traktaty międzynarodowe, normy regionalne, konstytucje krajowe oraz inne dokumenty praw człowieka
Ochrona  praw reprodukcyjnych nie jest możliwa bez poszanowania prawa do życia, wolności I bezpieczeństwa, ochrony przed torturami oraz innymi formami okrutnego traktowania; prawa do prywatności oraz poszanowania rodziny jak również praw związanych z wolnością sumienia, wolnością słowa i ochroną przez dyskryminacją. Prawa te wiążą się bezpośrednio z podstawowymi zasadami leżącymi u podstaw praw reprodukcyjnych –  fizyczną I psychiczną integralnością osoby, jej autonomii oraz niedyskryminacji na gruncie płci, rasy, narodowości, orientacji seksualnej, niepełnosprawności oraz status społecznego.
W lipcu 2011 Ekspert ONZ ds. Przemocy Wobec Kobiet wyraziła głęboki niepokój ze względu na sytuację kobiet w Salwadorze oraz ostrzegała, że bierność władz w zakresie ścigania I karania przestępstw związanych z przemocą wobec kobiet rodzi wokół nich atmosferę bezkarności.
W swoim raporcie Ekspert ONZ wzywała również władze do ponownego rozpatrzenia przepisów prawa zabraniających aborcji w każdych warunkach, w tym również w sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia kobiet i dziewcząt oraz w przypadku gwałtu.