PILNA AKCJA WŁOCHY: 30 Sinti zagrożonych przymusową eksmisją.

Sinti zamieszkują Włochy od wieków. Siedem wspomnianych rodzin, których wszyscy członkowie posiadają włoskie obywatelstwo, mieszka na obrzeżach Gambolo- w wozach kempingowych. Chociaż nie wydano oficjalnej zgody na utworzenie osady, większość mieszkańców od lat legalnie zamieszkuje to samo miejsce w Gambolo-, a ich dzieci uczęszczają do miejscowych szkół. Eksmisja może poważnie zakłócić ich edukację, jak również zdolność rodziców do zarabiania na życie. Władze nie zapewniły mieszkań zastępczych.
14 kwietnia burmistrz wydał nakaz eksmisji, zgodnie z którym rodziny miały czas do 30 kwietnia na opuszczenie osady. 30 kwietnia Trybunał Administracyjny w trybie pilnym zawiesił decyzję o eksmisji i wyznaczył na 21 maja przesłuchanie, podczas którego władze miejskie będą miały okazję wyrazić sprzeciw wobec jego decyzji i kontynuować eksmisję.
Pierwszy nakaz eksmisji burmistrz wydał 15 grudnia 2008 r., dając rodzinom czas do 15 stycznia 2009 r. 14 stycznia Trybunał Administracyjny regionu Lombardii zawiesił ów nakaz.

ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku włoskim, angielskim lub ojczystym:
– wzywających władze, aby zaprzestały wydawania nakazów eksmisji wobec rodzin Sinti z miasteczka Gambolo-;
– wzywających władze do przeprowadzenia rzetelnych rozmów ze społecznością nt. odpowiedniego zakwaterowania zastępczego;
– przypominających władzom, że przymusowe eksmisje otwarcie naruszają prawo do odpowiedniego zakwaterowania i że międzynarodowe prawo zezwala na nie jedynie w ostateczności oraz jeśli wdrażane są zgodnie z gwarancjami określonymi w regionalnych i międzynarodowych standardach praw człowieka.
ADRESACI APELI
Burmistrz Gambol-
Avv. Elena Nai
Comune di Gambol-
Piazza Cavour 6
27025 Gambol- (PV)
Italy / Włochy
Email:   [email protected]
Fax:   +39 0381 939502
Nagłówek:  Egregio sig. Sindaco / Dear Mayor / Szanowna Pani Burmistrz
Prefekt / Prefetto
dott. Ferdinando Buffoni
Prefettura di Pavia
Piazza Guicciardi n. 1
27100 PAVIA
Italy / Włochy
Email:    [email protected]
Fax:   + 390382 512476
Nagłówek:  Egregio sig. Prefetto/ Dear Prefetto/Szanowny Panie Prefekcie
KOPIE DO
Ambasada Republiki Włoskiej
pl. Dąbrowskiego 6, 00-055 Warszawa
faks (0-22) 827 85 07
e-mail: [email protected]
Apele prosimy wysyłać niezwłocznie, nie później niż do 17 czerwca.
Pilna Akcja Nr 109/09
Indeks AI: EUR 30/006/2009
Tłumaczenie: Joanna Gałecka
Korekta i redakcja: Marcin Natorski