PILNA AKCJA: Zbliża się kolejna egzekucja na Białorusi.

Eduard Łykau został skazany na śmierć przez sąd rejonowy w Mińsku 26 listopada 2011 za pięć morderstw popełnionych w latach 2002, 2004 i 2011. Aresztowany został we wrześniu 2011, w następstwie piątego morderstwa w miejscowości Zdanowicze, niedaleko Mińska. Informacja o wyroku śmierci została podana dopiero 20 grudnia 2011. Według oficjalnych źródeł mężczyzna był bezdomny i miał już za sobą kilka wyroków więzienia za kradzieże, wybryki chuligańskie oraz nieopłacone alimenty.

Po wykonanej na początku listopada egzekucji Alijaksandra Haryunou miejscowi aktywiści przekazali Amnesty International, że w ich ocenie istnieje znaczne ryzyko szybkiej egzekucji Eduarda Łykau, ponieważ kilka wyroków śmierci jest często wykonywane w krótkim czasie i bez wcześniejszej informacji.
 Po okresie 24 miesięcy w czasie których nie wykonano żadnych egzekucji, Białoruś w 2014 roku straciła już 3 osoby. Dwie z nich, Rygor Juzepczuk oraz Pavel Seljun, zostały stracone w kwietniu.
Prosimy o pisanie apeli w języku białoruskim, rosyjskim lub własnym, wzywając władze do:

Niezwłocznej zamiany wyroku śmierci Eduarda Łykau na karę pozbawienia wolności;

– Niezwłocznego wprowadzenia oficjalnego moratorium na wszystkie wydane wyroki śmierci, z możliwością późniejszego zniesienia kary śmierci na Białorusi;

Zapewnienia publicznego dostępu do pełnej i aktualnej informacji o stosowaniu kary śmierci na Białorusi oraz zapewnienia rodzinom i adwokatom kontaktu z więźniami i pełnej informacji o ich sytuacji.

Apele należy wysyłać do 23 grudnia 2014 na adres:


Prezydent
Aleksander Łukaszenka
Vul. Karla Marksa 38
220016

Mińsk, Białoruś
Fax: +375 17 226 06 10

+375 17 222 38 72
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie / Dear President

Prokurator Generalny
Aleksander Kaniuk
Vul. Internatsianalnaya 22
220050

Mińsk, Białoruś

Fax: +375 17 226 42 52 (należy poprosić o “faks”)

Email: [email protected]

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze / Dear Prosecutor General

           
Z kopią na adres:
Ambasada Republiki Białorusi w Polsce
ul. Wiertnicza 58
02-952 Warszawa
faks: (22) 742 0980
email: [email protected]

Informacje dodatkowe

Po okresie 24 miesięcy w czasie których nie wykonano żadnych egzekucji, Białoruś w 2014 roku straciła już 3 osoby. Postępując w ten sposób Białoruś pozostaje ostatnim krajem w Europie i Azji Środkowej wykonującym wyroki śmierci, ignorując w ten sposób zarówno własne zobowiązania w zakresie ochrony praw człowieka, jak również wyraźny globalny trend w kierunku zniesienia kary śmierci. Amnesty International ponownie wzywa Białoruś do wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci oraz do zamiany wydanych już wyroków śmierci na wyroki więzienia tak, aby w przyszłości możliwe było całkowite zniesienie kary śmierci.

Wyroki śmierci na Białorusi wykonywane są w całkowitej tajemnicy, bez wcześniejszego powiadamiania samych skazanych, ich rodzin  i adwokatów. Skazani nie mają świadomości, że za chwilę zostaną straceni; zamiast tego są wyprowadzani z celi, informowani że ich wniosek o ułaskawienie został odrzucony, zmuszani do przyjęcia pozycji na kolanach, po czym otrzymują strzał w tył głowy. Rodziny o śmierci krewnego informowane są po upływie kilku dni lub nawet kilku tygodni. Kodeks karny wykonawczy pozostawia władzom możliwość odmowy wydania ciała i nieujawniania miejsca pochówku. W oświadczeniu z października 2013 Specjalny sprawozdawca ONZ ds. ochrony praw człowieka na Białorusi stwierdził, że “sam sposób wykonywania wyroków śmierci na Białorusi stanowi formę nieludzkiego traktowania.”

Eduard Łykau był już objęty Pilną Akcją w styczniu 2014:

http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/8088.html

 

Zachęcamy również do podpisywania petycji Wypisz Karę Śmierci z Białorusi: http://amnesty.org.pl/index.php?id=252