PILNA AKCJA: Zdrowie aresztowanego Syryjczyka zagrożone

Mohamed al-Labwani

Mohamed al-Labwani

Jak donosi działacz na rzecz praw człowieka z al-Zabadani, miejsce pobytu 47-letniego Mohammeda Hasana al-Labwani było nieznane do dnia 18 sierpnia, gdy przewodniczący lokalnego samorządu uzyskał od miejscowego wydziału służb bezpieczeństwa informację, że “Mohammed Hasan al-Labwani był poszukiwany przez służby bezpieczeństwa i jest przez nie przetrzymywany”. Powód aresztowania nie został podany.
Mohammed Hasan al-Labwani cierpi na guza przysadki. Konsultant medyczny Amnesty International uważa, że areszt poważnie zagraża jego zdrowiu, jeśli – co jest wysoce prawdopodobne – nie ma dostępu do właściwej opieki medycznej i nie może zażywać leków.
Według danych posiadanych przez Amnesty International władze Syrii oficjalnie nie wypowiedziały się na temat sytuacji prawnej oraz stanu zdrowia Mohammeda Hassana al-Labwani. Według innego aresztanta, przetrzymywanego z al-Labwanim i uwolnionego 24 sierpnia,
Mohammed Hasan al-Labwani został pobity. Więzień nie wiedział, czy al-Labwani miał dostęp do leków, przekazanych służbom bezpieczeństwa przez rodzinę zatrzymanego 18 sierpnia.
Prosimy o bezzwłoczne pisanie apeli w języku arabskim, angielskim, francuskim lub ojczystym:
– Wyrażających zaniepokojenie faktem przetrzymywania Mohammeda Hasana al-Labwani w odosobnieniu od dnia 18 sierpnia oraz informacjami o torturowaniu i poniżającym traktowaniu zatrzymanego. Nalegaj na zbadanie tej sprawy przez władze i ukaranie osób odpowiedzialnych;
– Zwracających się do władz Syrii o ochronę Mohammeda Hasana al-Labwani przed torturami i poniżającym traktowaniem, a także udzielenie koniecznej pomocy medycznej oraz natychmiastowego prawa do kontaktu z rodziną i wybranym przez niego prawnikiem;
– Wzywających do uwolnienia zatrzymanego lub przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstwa i przeprowadzenia sprawiedliwego procesu zgodnego zee standardami międzynarodowym.
PROSIMY O PRZESYŁANIE APELI DO 18 PAŻDZIERNIKA 2011 DO:
Prezydenta
Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Faks: +963 11 332 3410
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Ministra Spraw Wewnętrznych
Major General Mohamad Ibrahim al-Shaar
Ministry of Interior
-Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Faks: +963 113110554
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Oraz kopie do:
Ministra Spraw Zagranicznych i ds. Uchodźców
Walid al-Mu-allim
Ministry of Foreign Affairs and Expatriates
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Faks: +963 11 214 62512/3
Forma grzecznościowa: Wasza Ekscelencjo
Prosimy także o przesyłanie kopii do jednostek dyplomatycznych akredytowanych w Twoim kraju.
DODATKOWE INFORMACJE
Demonstracje zwolenników reform w Syrii rozpoczęły się w lutym 2011 roku i przerodziły się w masowe protesty. Od tego czasu ruch, domagający się większych praw i swobód obywatelskich oraz obalenia reżimu Prezydenta Bashara al-Assada, rozszerzył się na cały kraj i działa obecnie na dużą skalę, pomimo represji rządowych, w wyniku których zginęły setki osób. Większość protestów miała charakter pokojowy, jednak władze Syrii tłumiły je w wyjątkowo brutalny sposób. Służby bezpieczeństwa wielokrotnie nadużywały przemocy, strzelając do tłumu pokojowych demonstrantów i wykorzystując czołgi do ataków na domy i mieszkania pod pretekstem ochrony rządu przed atakami uzbrojonych gangów. Amnesty International otrzymała listę 1900 nazwisk osób, które począwszy od połowy marca zostały zabite lub zmarły . podczas pokojowych demonstracji lub pogrzebów wcześniej zabitych demonstrantów. Wielu z nich zostało najprawdopodobniej zastrzelonych przez siły bezpieczeństwa.
Tysiące innych osób zostało uwięzionych; wielu jest trzymanych w odosobnieniu, w nieznanych miejscach. Według posiadanych danych są najprawdopodobniej torturowani i traktowani w sposób poniżający lub nieludzki. W samym al-Zabadani i okolicach, według doniesień jednego z działaczy na rzecz praw człowieka, od połowy marca zaaresztowano 450 osób w wieku od 13 do 74 lat. Inna osoba przekazał Amnesty International, że więźniowie byli aresztowani podczas kontroli mieszkań, w miejscu pracy lub na ulicy..
Według źródła Amnesty International, Mohammed Hasan al-Labwani po wypuszczeniu z więzienia 12 maja nie brał udziału w demonstracjach. Al-Labwani przebywał w areszcie około 10 dni i został zatrzymany z powodu uczestnictwa w demonstracji. Zgodnie z posiadanymi przez Amnesty International informacjami, był wtedy również torturowany.