Pilne Akcje 20-09-2007 Etiopia

SUŁTAN FOWSI MOHAMED ALI (M), AHMED MOHAMED TARAH (M), INŻYNIER

Więźniowie sumienia/Obawa stosowania tortur      

Sułtan Fowsi Mohamed Ali i Ahmed Mohamed Tarah zostali aresztowani 28 sierpnia w mieście Dżidżiga, stolicy regionu Somali (znanego pod nazwą Ogaden) we wschodniej części kraju. Są przetrzymywani w odosobnieniu w koszarach wojskowych w Dżidżidze, narażeni na tortury oraz znęcanie się.

Obydwaj mężczyźni to szanowani członkowie starszyzny klanu – Fowsi Mohamed Ali nosi tytuł sułtana. Od dłuższego czasu przy przyzwoleniu władz pełnili rolę niezależnych mediatorów w konflikcie w Ogadenie.
 
Więźniowie są przetrzymywani niezgodnie z prawem, według standardów międzynarodowych w ciągu 48 godzin powinny zostać im przedstawiony akt oskarżenia lub powinni zostać postawieni przed sądem, do czego nie doszło. Według doniesień ich aresztowanie miało na celu uniemożliwienie im spotkania z przedstawicielami misji rozpoznawczej ONZ, która odwiedziła Ogaden 29 sierpnia. Celem misji było sprawdzenie informacji o wstrzymaniu pomocy humanitarnej w niektórych regionach kraju oraz zabójstwach domniemanych zwolenników Narodowego Frontu Wyzwolenia Ogadenu (ONLF) – separatystycznej grupy partyzanckiej.

Amnesty International uważa Sułtana Fowsi Mohadeda Ali i Ahmeda Mohameda Taraha za więźniów sumienia uwięzionych z powodu wyrażani krytycznych opinii na temat łamania praw człowieka w Ogadenie. 

TŁO WYDARZEŃ

W Ogadenie niemal całkowicie zamkniętej strefie wojskowej rząd Etiopii przez ponad 13 lat walczył z uzbrojoną opozycją zrzeszoną w ONLF domagającą się oderwania regionu. W trakcie trwania konfliktu etiopska armia wielokrotni dopuszczała się bezprawnych egzekucji oraz innych form łamania praw człowieka. 24 kwietnia 2007 r. ONLF zaatakował chińską rafinerię w Abule zabijając  74 cywili, w tym 65 Etiopczyków i 9 obywateli Chin. ONLF został również posądzony przez rząd o zorganizowanie majowej próby zamachu na Prezydenta Regionu Somali w Dżidżidze.

W maju rząd zintensyfikował operacje wojskowe przeciwko ONLF. Wprowadził blokadę handlu i zakazał przewożenia żywności. Ograniczył też dostęp do regionu międzynarodowych organizacji niosących pomoc humanitarną. Skutkiem tych działań był głęboki kryzys. W lipcu rząd wydalił z Etiopii organizację Lekarzy Bez Granic oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, który przez 12 lat był zaangażowany w projekty humanitarne w regionie, w tym projekty dotyczące systemu sanitarnego i zaopatrzenia w wodę oraz wizyt w więzieniach. Według doniesień wojsko dopuszczało się bezprawnych egzekucji domniemanych zwolenników ONLF, zatrzymywało przypadkowe osoby, stosowało tortury, a nawet wysiedlało ludzi z wsi, by zniwelować poparcie dla ONLF.

ZALECANE DZIAŁANIA:
Prosimy o jak najszybsze wysyłanie e-maili, faksów, apeli w języku polskim lub angielskim:
– wyrażając głębokie zaniepokojenie aresztowaniem Sułtana Fowsi Mohameda Ali-ego i Ahmeda Mohameda Faraha w dniu 28 sierpnia w Dżidżidze, przetrzymywaniem ich w odosobnieniu w koszarach wojskowych w tym mieście oraz faktem narażenia ich na tortury;
– pytając o przyczyny aresztowania i opieszałość w związku z postawieniem ich przed sądem w ciągu wymaganych 48 godzin;
– wzywając władze do ich niezwłocznego i bezwarunkowego zwolnienia;
– nalegając, aby władze zezwoliły im na kontakt z rodzinami, prawnikami oraz dostęp do opieki medycznej.

tłum: Aleksandra Szkudłapska
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

Premiera
Jego Ekscelencja Meles Zenawi,
Office of the Prime Minister,
PO Box 1031, Addis Abeba, Etiopia

Fax: +251 11 1552020
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency

Prezydenta Regionu Somali
Abdullahi Hassan
Somali Regional State Council, PO Box 11, Jijiga (Dżidżiga), Etiopia

KOPIE DO:

Ministra Sprawiedliwości
Assefa Kesito, Ministry of Justice, PO Box 1370, Addis Abeba, Etiopia
Fax: +251 11 5517775
        +251 11 5520874
E-mail: [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
Oficjalnej Etiopskiej Komisji Praw Człowieka
Ambasador Dr Kassa Gebreheywot, Chief Commissioner, Ethiopian Human Rights Commission, PO Box 1165, Addis Abeba, Etiopia
Fax: +251 11 618 0041
E-mail: [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Komisarzu Generalny / Dear Chief Commissioner

PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI. W przypadku wysyłania apeli po 26 października 2007 r., prosimy o kontakt z Sekretariatem Międzynarodowym lub Zespołem Pilnych Akcji.