Pisanie listów w sprawie uwolnienia Aleksandra Kazulina!

Wspólnie z Inicjatywą Wolna Białoruś napisaliśmy 550 listów!
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli się do naszej inicjatywy i napisali list. Głęboko wierzymy, że wysłane listy znajdą swój oddźwięk na Białorusi i przyczynią się do poprawy sytuacji Aleksandra Kazulina.

TŁO WYDARZEŃ

Aleksander Kazulin to białoruski więzień polityczny, jeden z opozycyjnych
kandydatów w wyborach prezydenckich w marcu 2006 roku, przetrzymywany przez władze w ciężkim łagrze. W marionetkowym procesie został skazany na 5,5 roku więzienia.
Irena Kazulin, jego żona przez cały ten czas wytrwale szukała pomocy dla
męża, między innymi przyjechała w zeszłym roku do Polski.

23 lutego Iryna Kazulin po ciężkiej chorobie zmarła. Reżim Łukaszenki bardzo
długo nie zezwalał na udział Kazulina w pogrzebie. Rodzina Iryny, łącznie z
Aleksandrem rozpoczęła głodówkę domagając się uwolnienia Kazulina.
Być może właśnie dzięki naciskom zagranicznej opinii publicznej, w nocy z
poniedziałku na wtorek Łukaszenka podjął decyzję o wypuszczeniu Kazulin z
więzienia na 3 dni. Uważamy, że jest to krok w dobrym kierunku i domagamy
się pozostawienia Aleksandra Kazulin na wolności.

Tematy