Podręcznik "Razem przeciwko torturom"

W 2014 roku Amnesty International zgromadziła grupę młodych aktywistów i aktywistek z całego świata, aby stworzyć materiał edukacyjny na temat praw człowieka, w celu wspierania wysiłków kampanii na rzecz zaprzestania stosowania tortur. Przewodnik został opracowany, aby wspierać młodych ludzi w zdobywaniu umiejętności prowadzenia edukacji rówieśniczej, w celu zwiększenia ich wiedzy i zrozumienia zjawiska stosowania tortur na świecie. Opracowanie przewodnika bazowało na aktywnym uczestnictwie młodych ludzi zaangażowanych w proces jego tworzenia.
Materiały projektu “Razem przeciwko Torturom” zostały opracowane przez młodych aktywistów i aktywistki Amnesty International oraz opublikowane jako źródło internetowe w maju 2014 roku. Na międzynarodowej stronie internetowej projektu www.empoweragainsttorture.net, poza informacją o aktywistach i aktywistkach zaangażowanych w jego tworzenie, można znaleźć scenariusze warsztatów, linki do źródeł i innych materiałów, wskazówki jak udoskonalić i dostosować warsztaty do różnych kontekstów pracy oraz przestrzeń na wymianę refleksji i doświadczeń.
Niniejszy podręcznik został stworzony na bazie zasobów internetowych. W zamierzeniu ma być prostym w użyciu, łatwym w dostosowywaniu do określonego kontekstu i potrzeb grupy, praktycznym narzędziem pracy z młodymi ludźmi. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania osób w działania kampanii Stop Torturom, prowadzonej przez Amnesty International w latach 2014-2016.
Zapraszamy do pobierania podręcznika lub zamawiania jego wersji drukowanej poprzez formularz>>>

Tematy