Pogarszającą się sytuacja w Izraelu i na Terytoriach Palestyńskich

Amnesty International:

  • wzywa do dyskusji na temat sytuacji w Izraelu i Terytoriach Okupowanych pod kątem praw człowieka – praw wszystkich ludzi zamieszkujących ten region, nie zaś praw Izraelczyków lub Palestyńczyków – jak również dyskusji na temat Porozumienia Oslo, Raportu Mitchella i Planu Teneta. Jakiekolwiek porozumienie o zawieszeniu broni musi zawierać mechanizmy kontrolujące nienaruszalność praw człowieka, w tym zapis o międzynarodowej grupie monitorującej.
  • potępia pogardę wobec międzynarodowych standardów praw człowieka, jaką wykazują siły izraelskie zabijające osoby nieuzbrojone, otwierające ogień do ambulansów i personelu medycznego, dziennikarzy, niszczące własność prywatną, na wiele dni odcinające ludność palestyńską od elektryczności, wody i opieki medycznej przy zmniejszających się zapasach żywności wśród palestyńskich cywili;
  • domaga się by na Terytoria Okupowane zostali pilnie wysłani obserwatorzy międzynarodowi, których misja obejmować będzie wyraźny element kontrolowania sytuacji praw człowieka;
  • wzywa rząd Izraela do natychmiastowego zaprzestania praktyki egzekucji bez sądu, zarówno nakazanych przez organa państwowe, jak i zawartych w zasadach operacyjnych sił bezpieczeństwa. Oznacza to: zaprzestanie użycia czołgów, helikopterów, myśliwców F-16 i materiałów wybuchowych w celu eliminacji osób, podejrzanych o planowanie ataków na Izrael, w których giną niewinni i przypadkowi ludzie. Egzekucje podejrzanych należą do kategorii najpoważniejszych wykroczeń przeciwko prawom człowieka i powodują, że wysiłki wprowadzenia zawieszenia broni kończą się fiaskiem. Izrael wielokrotnie udowodnił w ciągu ostatniego tygodnia, iż jest w stanie aresztować podejrzanych.
  • żąda, by rząd Izraela uszanował specjalny status dziennikarzy i personelu medycznego, zaprzestał blokad i opóźniania pomocy lekarskiej dla rannych Palestyńczyków, pomagał w niesieniu pomocy medycznej w każdym przypadku, zgodnie z Konwencją Genewską.
  • domaga się, by rząd Izraela natychmiast zaprzestał prześladowania i niszczenia biur lokalnych grup monitorujących przestrzeganie praw człowieka, w tym al-Haq, Addameer i UNHCR, zgodnie z zasadami Konwencji Genewskiej.
  • podkreśla, iż badała i będzie badać wszelkie przypadki palestyńskich ataków na izraelskich cywili oraz zabójstw Palestyńczyków oskarżonych o "kolaborację". Jednak przestępstwa te nie mogą być uzasadnieniem lub wytłumaczeniem dla licznych przypadków łamania praw człowieka ze strony rządu Izraela.