Ekran telefonu z ikonami aplikacji społecznościowych.

Polityka zwalczania mowy nienawiści wobec syjonizmu i syjonistów nie może tłumić uzasadnionej krytyki wobec opresyjnej polityki Izraela

Amnesty International zwróciła uwagę na ryzyko, jakie niesie ze sobą proponowana przez Meta rewizja polityki treści dotyczącej używania terminów „syjonizm” lub „syjonista”. Alia Al Ghussain, badaczka i doradczyni ds. sztucznej inteligencji i praw człowieka w Amnesty Tech, powiedziała:  

„Meta musi zapewnić, że zasady polityki dotyczące treści nie są dyskryminujące, ani stronnicze wobec głosów pro-palestyńskich. Zakaz krytyki „syjonizmu” oraz „syjonistów” byłby nieproporcjonalnym i arbitralnym ograniczeniem wolności słowa. Doprowadziłby do stłumienia palestyńskich, żydowskich i innych głosów, które zwracają uwagę na okrutne zbrodnie popełnione przez siły izraelskie w Strefie Gazy, gdzie w ciągu zaledwie czterech miesięcy zginęło co najmniej 28 000 osób, lub na izraelski system apartheidu wobec Palestyńczyków”.

„Istnieje realne niebezpieczeństwo, że takie zmiany w polityce zdławią swobodę wyrażania głosów sprzeciwu wobec systematycznego łamania praw Palestyńczyków przez izraelski rząd, a także trwającej napaści w Strefie Gazy, w której istnieje poważne ryzyko ludobójstwa. Zaproponowana zmiana jest szczególnie niepokojąca w obliczu dramatycznej sytuacji w Strefie Gazy”.  

„Meta nie powinna ograniczać krytyki bezprawnych działań państwa i ograniczać wolności słowa pod pozorem słusznej walki z dyskryminacją i rasizmem. Wraz z innymi korporacjami, Meta ma obowiązki, które wynikają między innymi z Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Przedsiębiorstwa muszą przestrzegać wszystkich praw człowieka w ramach swojej działalności, w tym prawa do wolności słowa i zapobiegania dyskryminacji”.

Kontekst:  

Amnesty International nie zajmuje stanowiska w sprawie ideologii i systemów politycznych, takich jak syjonizm. Nasze stanowisko nie ocenia ani nie komentuje syjonizmu jako idei politycznej.   

Amnesty International już wcześniej wzywała platformy mediów społecznościowych do zweryfikowania swoich praktyk biznesowych w miejscach dotkniętych konfliktami, a także do wzmocnienia reakcji kryzysowej na mowę nienawiści przeciwko społecznościom palestyńskim i żydowskim. Amnesty International udokumentowała poważne przypadki naruszeń ze strony izraelskich sił w Strefie Gazy, w tym ataki bez rozróżnienia celu, bezpośrednie ataki na ludność cywilną oraz stosowanie kar zbiorowych.