Granica polsko-białoruska, Usnarz Górny, 24 sierpnia 2021. Foto Piotr Rojewski Granica polsko-białoruska, Usnarz Górny, 24 sierpnia 2021. Foto Piotr Rojewski

Polska/Białoruś: Chrońmy Afgańczyków przetrzymywanych na granicy

Polska musi umożliwić wstęp i zapewnić pomoc humanitarną grupie 32 osób z Afganistanu, którzy od ponad dwóch tygodni przetrzymywani są na granicy Polski i Białorusi bez czystej wody, żywności, schronienia i leków po bezprawnym cofnięciu z terytorium Polski.

Polska straż graniczna z jednej strony i białoruska z drugiej unieruchomiły ich na skrawku przygranicznej ziemi, podczas gdy rządy przerzucają się odpowiedzialnością za los tych 4 kobiet, 27 mężczyzn i 15-letniej dziewczyny.

24 sierpnia przedstawiciele Amnesty International odwiedzili Usnarz Górny, gdzie od 15 dni przetrzymywani są Afgańczycy i Afganki. Amnesty International otrzymała też doniesienia o użyciu siły i groźbach przemocy ze strony polskich strażników granicznych, gdy ci wyrzucali grupę z powrotem na terytorium Białorusi.

“Ci ludzie uciekają przed dramatyczną sytuacją zagrażającą im w Afganistanie. Otaczając ich uzbrojonymi strażnikami, Polska okazuje bezduszność w obliczu ich dramatu” – powiedziała Aleksandra Fertlińska z Amnesty International Polska.

Do przetrzymywanych nie dopuszczono służby zdrowia ani prawników chcących przeprowadzić ich przez procedurę ubiegania się o azyl. Również innym organizacjom praw człowieka odmówiono bezpośredniego dostępu do tych 32 osób.

Znane są doniesienia o białoruskiej straży granicznej ułatwiającej ludziom przekraczanie granicy z Polską i Litwą. Prezydent Białorusi Alaksander Łukaszenka w dniu 6 lipca ostrzegł, że nie będzie powstrzymywał masowego przekraczania granicy.

W ubiegłym tygodniu Rząd RP zapowiedział nowelizację Ustawy o cudzoziemcach oraz Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Zmiany te uniemożliwią osobom, które w sposób nieuregulowany przekraczają granicę, ubieganie się o ochronę międzynarodową w Polsce. 20 sierpnia Minister Spraw Wewnętrznych wydał rozporządzenie zamykające granice przed osobami, które przekraczają je w sposób “nieuregulowany” i zobowiązujące je do bezzwłocznego opuszczenia terytorium Polski.

Na mocy prawa Unii Europejskiej oraz międzynarodowego prawa uchodźczego Polska jest zobowiązana zapewnić indywidualne rozpatrywanie wszystkich wniosków o azyl. Amnesty International wzywa polski rząd do zakończenia odpychania od granic [pushbacs], uchylenia rozporządzeń dotyczących zamknięcia granic oraz zapewnienia dostępu do terytorium tym, którzy potrzebują ochrony.

“W minionych latach narastają rażące uchybienia i naruszenia praw uchodźców oraz osób ubiegających się o azyl – na różnych granicach w obrębie Unii Europejskiej – w atmosferze całkowitej bezkarności. Stan faktyczny jest taki, że odpychanie od granic [pushbacks] i zasieki stały się wiodącym dogmatem polityki migracyjnej wielu europejskich państw”.

“Ci ludzie usiłują zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jedyną właściwą odpowiedzią ze strony Polski i innych państw UE jest wypełnienie na granicy z Białorusią ich międzynarodowych zobowiązań, pokazanie solidarności i zapewnienie tym, którzy starają się o azyl, dostępu do swojego terytorium i właściwych procedur.”


Zdjęcie w nagłówku: Granica polsko-białoruska, Usnarz Górny, 24 sierpnia 2021. Foto Piotr Rojewski