Polska: Rzecznik Praw Obywatelskich musi być w stanie pełnić swoją konstytucyjną rolę w sposób wolny od nacisków

W odpowiedzi na pozew wytoczony przez Telewizję Polską S.A. przeciwko Adamowi Bodnarowi wraz z żądaniem publicznych przeprosin oraz wpłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w związku z jego wypowiedzią dla portalu Onet.pl w styczniu 2019 r., Clare Algar, p.o. dyrektorka ds. programowych w Europejskim Biurze Regionalnym Amnesty International w Londynie powiedziała:
„Skierowanie pozwu przez Telewizję Polską przeciwko Adamowi Bodnarowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, jest ostatnim przykładem nękania i zastraszania, których RPO doświadcza w ciągu ostatnich trzech lat. W swojej roli Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnar wypowiadał się publicznie w obronie ofiar naruszeń praw człowieka w Polsce i dążył do pociągania do odpowiedzialności winnych tych naruszeń. Rzecznik Bodnar często i w sposób uczciwy wypowiadał się na temat rosnącej fali nienawiści w Polsce i w Europie, włączając w to również problem mowy nienawiści, zobowiązania władz do badania przypadków mowy nienawiści oraz pociągania do odpowiedzialności tych, którzy mową nienawiści się posługują. Zwracał też uwagę na to, że rząd i organy publiczne powinny promować środowisko, w którym mowa nienawiści nie jest tolerowana. Te działania idealnie mieszczą się w mandacie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, które postrzegamy jako niezbędną, niezależną krajową instytucję praw człowieka odgrywającą kluczową rolę w walce o prawa człowieka i godność w Polsce”.