Polskie władze powinny ponieść odpowiedzialność za naruszenie praw człowieka

Wczorajsza informacja podana przez Gazetę Wyborczą sugeruje, że Prokuratura posiada dowody, które może przekazać Sejmowi i że Sejm może podjąć decyzję o postawieniu konkretnych osób przed Trybunałem Stanu, w związku ze sprawą tajnych więzień CIA w Polsce.
Amnesty International podkreśla, że konieczne jest pełne wyjaśnienie tej sprawy – czy doszło do wymuszonego zaginięcia wobec przetrzymywanych tam osób, czy stosowano wobec nich tortury lub znęcano się nad nimi oraz czy doszło do bezprawnego pozbawienia ich wolności. Konieczne jest także wyjaśnienie udziału polskich władz w tych wydarzeniach oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które mogły w nich brać jakikolwiek udział.
Amnesty International wzywa polskie władze do wypełnienia ich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego: do zapewnienia, że w przyszłości nie dojdzie do podobnych naruszeń praw człowieka, do zapewnienia osobom pokrzywdzonym i społeczeństwu ich prawa do poznania prawdy o tych naruszeniach praw człowieka oraz do zapewnienia, że osoby pokrzywdzone otrzymają odpowiednie zadośćuczynienie.
Amnesty International wzywa władze polskie do zapewnienia, że każda osoba odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka, które stanowią również naruszenie prawa międzynarodowego lub krajowego zostaną postawione przed sądem karnym i zostanie w ich sprawie przeprowadzony rzetelny proces zgodny ze standardami międzynarodowymi. Od samego początku śledztwa w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce Amnesty International domagała się także ujawnienia informacji na temat metod jego prowadzenia oraz jego wyników.
/KONIEC