Ponad 1000 podpisów zebranych na Life Festival Oświęcim 2011!

Między występami RotFront, T. Love, Jamesa Blunta i Matisyahu organizatorzy festiwalu i przedstawiciele Amnesty przypominali o akcji.
W efekcie, ponad 1000 osób podpisało się pod petycją i w ten sposób wystąpiło w obronie praw człowieka na Białorusi.
25 marca Zmicier Daszkiewicz i Edward Lobau, członkowie -Młodego Frontu-, zostali skazani odpowiednio na dwa i cztery lata w kolonii karnej za rzekome dokonanie napaści na przechodniów w dniu poprzedzającym wybory prezydenckie, które miały miejsce 19 grudnia 2010. W rzeczywistości to jednak oni zostali najpierw zaczepieni, a następnie pobici przez grupę mężczyzn. Milicja zatrzymała Zmiciera Daszkiewicza i Edwarda Lobaua, a pozostałych mężczyzn puściła wolno.
Obecnie na Białorusi bardzo wielu opozycyjnych działaczy jest więzionych i skazywanych, za udział w pokojowej demonstracji z 19 grudnia 2010 r. lub w protestach, które miały miejsce bezpośrednio po tym wydarzeniu. Wielu z zatrzymanych było poddawanych torturom, wymuszono również na nich obciążające zeznania. Są oni więźniami sumienia, osobami więzionymi z powodu pokojowego korzystania z przysługujących im praw człowieka.
Life Festival Oświęcim 2011 to międzynarodowy festiwal muzyczny, zorganizowany przez Peace Foundation,  którego ideą jest budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi. Amnesty International była partnerem festiwalu.