Porozumienie UE – Turcja – historyczny cios w prawa człowieka

Stosowanie podwójnego języka maskuje determinację Europy w odwracaniu się od kryzysu uchodźców oraz ignorowanie międzynarodowych zobowiązań. W ciągu ostatnich kilku miesięcy różne rządy europejskie nakładały kolejne dyskryminujące ograniczenia uniemożliwiające składanie wniosków o ochronę międzynarodową. Rezultatem jest pogłębienie katastrofy humanitarnej dla tysięcy uchodźców uwięzionych w Grecji oraz gwałtowny wzrost retoryki stygmatyzującej migrantów i uchodźców.
Gwarancje skrupulatnego  przestrzegania prawa międzynarodowego i europejskiego nie są zgodne ze zamiarem zawracania do Turcji wszystkich nieregularnych migrantów przybywających na greckie wyspy. Turcja nie jest krajem bezpiecznym dla uchodźców i migrantów, a każdy proces oparty na takim mechanizmie jest błędny, nielegalny i niemoralny, niezależnie od złudnych gwarancji.