Porwania liderów indiańskich

5 osób zostało porwanych 22 sierpnia, gdy jechały na spotkanie liderów indiańskich w Altamira w departamencie Caqueta. 
FARC poinformowała także o porwaniu, 25 sierpnia, lidera Indian A’ wa, Orlando Hernandeza Guanga.
Delegacja przywodców indiańskich udała się w rejon, gdzie zostały dokonane porwania, by negocjować uwolnienie zakładników. Delegacja wezwała kolumbijską armię, by powstrzymała się od prób uwolnienia przetrzymywanych Indian i nie śledziła delegatów.
 
Przywódcy indiańscy są zabijani i zastraszani przez siły partyzanckie i powiaząne z armią siły paramilitarne. Zarówno jedni, jak i drudzy często zarzucają wspolnotom indiańskim współpracę ze swoim przeciwnikiem.  

Tematy