Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty_ki ds. kampanii

Amnesty International w Polsce poszukuje osoby na stanowisko specjalisty_specjalistki ds. kampanii.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • tworzenie i prowadzenie kampanii z zakresu praw człowieka, w szczególności dotyczących poważnych naruszeń praw człowieka na świecie oraz kampanii na rzecz zagrożonych osób indywidualnych;
 • koordynowanie działań zespołu ds. danej kampanii;
 • przygotowywanie materiałów kampanijnych (wizja, treść, kanały dotarcia do odbiorców);
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami społecznymi i osobami indywidualnymi;
 • współpraca z Sekretariatem Międzynarodowym Amnesty International i sekcjami krajowymi w zakresie powierzonych zadań;
 • okresowa ewaluacja podejmowanych działań.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w prowadzeniu kampanii z zakresu praw człowieka;
 • dobra znajomość problematyki praw człowieka;
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne, w tym umiejętność/doświadczenie w koordynowaniu projektu angażującego wiele osób i działań;
 • kreatywność, nieszablonowość, umiejętność wykorzystywania nowych narzędzi do tworzenia i prowadzenia kampanii;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • samodzielność i terminowość;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • silna motywacja do pracy, odpowiedzialność;
 • kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie.

Mile widziane:

 • doświadczenie w zakresie: migracja i prawa cudzoziemców;
 • doświadczenie w pracy z mediami (udzielanie wywiadów, prezentowanie stanowiska).

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji broniących praw człowieka na świecie;
 • pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony 1 roku w zakresie pełnego etatu (po 3 miesięcznym okresie próbnym) zaczynając od 1 sierpnia 2023r., z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony;
 • miejsce pracy: Warszawa, częściowo zdalnie;
 • wynagrodzenie w przedziale 5300-6600 zł brutto, w zależności od kompetencji i doświadczenia;
 • benefity pozapłacowe;
 • pracę w dynamicznym zespole nastawionym na realizację celów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 16 lipca 2023 r. na adres email: [email protected]. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami_kandydatkami.

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.

Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected].

Biuro Stowarzyszenia Amnesty International jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Tematy