Potrzebne embargo na dostawy broni dla Hamasu i Izraela

-Izrael użył białego fosforu i innych broni dostarczonych przez USA, aby dokonywać poważnych naruszeń prawa humanitarnego, w tym zbrodni wojennych. Ataki te doprowadziły do śmierci setek dzieci i innych cywilów oraz ogromnych zniszczeń domów i infrastruktury-, mówi Donatella Rovera, która przewodziła misji badawczej Amnesty w rejon konfliktu. -W tym samym czasie Hamas i inne palestyńskie grupy zbrojne wystrzeliły setki rakiet, które zostały przemycone lub wytworzone w Gazie przy użyciu przemyconych komponentów. Choć mniej śmiercionośne niż broń użyta przez Izrael, tego typu ostrzał rakietowy również jest zbrodnią wojenną i spowodował wypadki śmiertelne wśród cywilów.-
Także przed trzytygodniowym konfliktem ci, którzy uzbrajali obie strony, mieli świadomość powtarzających się wypadków nielegalnego wykorzystywania broni przez obie strony. Muszą oni wziąć na siebie część odpowiedzialności za naruszenia prawa, do których doszło przy użyciu dostarczonego uzbrojenia i natychmiast zaprzestać dalszych dostaw.
-Zwłaszcza Stany Zjednoczone – główny dostawca Izraela – muszą zaprzestać wszelkich dostaw, które przyczyniają się do poważnych pogwałceń prawa wojennego i praw człowieka. Administracja Obamy powinna niezwłocznie zawiesić wsparcie militarne dla Izraela- – mówi Malcolm Smart, dyrektor Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu.
USA są głównym dostawcą broni konwencjonalnej dla Izraela już od wielu lat. Według dziesięcioletniej umowy, Stany Zjednoczone mają dostarczyć Izraelowi pomocy o wartości 30 miliardów dolarów – to o jedną czwartą więcej niż w okresie przed administracją Busha.
-Izraelska ofensywa w Gazie odbyła się przy użyciu broni pochodzącej w większości z USA, kupionej za pieniądze amerykańskich podatników- – mówi Smart.
Kiedy walki ustały, badacze Amnesty znaleźli fragmenty i komponenty broni i amunicji armii izraelskiej na boiskach szkolnych, szpitalach i w domach Palestyńczyków. Były wśród nich łuski pocisków artyleryjskich i czołgowych, pociski moździerzowe oraz pozostałości pocisków Hellfire i innych odpalanych z powietrza, dużych bomb przenoszonych przez F-16, jak również wciąż tlących się pozostałości białego fosforu. Znaleźli również pozostałości nowego typu pocisku, eksplodującego zdalnie, która zawiera wiele drobnych kostek o ostrych krawędziach, także do wielkości od 2 do 4 milimetrów. Te drobne odłamki niszczyły metalowe drzwi i wciąż tkwią głęboko wbite w betonowe ściany. Zostały zaprojektowane, aby maksymalizować obrażenia.
W południowym Izraelu badacze AI widzieli również pozostałości rakiet Qussam, Grad i innych, wypuszczanych przez Hamas i inne grupy. Te niezaawansowane pociski zostały albo przemycone do Gazy, albo też potajemnie wyprodukowane na miejscu z zagranicznych komponentów. Nie mogą one precyzyjnie trafiać w cel i są nieporównywalne z rodzajami broni użytymi przez Izrael, ale mimo to spowodowały wypadki śmiertelne, zranienia i zniszczenia mienia.
-Domagamy się, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ wprowadziła pełne i efektywne embargo na dostawy broni dla Izraela, Hamasu oraz innych palestyńskich grup zbrojnych. Embargo powinno trwać, dopóki nie znajdą się skuteczne mechanizmy zapewniające, że dostarczana broń nie będzie użyta do dokonywania kolejnych pogwałceń międzynarodowego prawa humanitarnego. Wszystkie kraje powinny zawiesić dostawy, dopóki utrzymuje się poważne ryzyko łamania praw człowieka.-
Przeczytaj raport
BBC o raporcie Amnesty