Poznań: Marsz Równości powinien być legalny i bezpieczny

Zakaz taki jest pogwałceniem artykułu 20 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który dotyczy wolności zgromadzeń oraz artykułów 2, 19 i 21 ratyfikowanego przez Polskę Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, mówiących odpowiednio o wolności od dyskryminacji, wolności wyrażania swoich poglądów oraz wolności zgromadzeń, jak również podobnych zapisów Konstytucji RP (art. 31, 32 i 57) oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Obowiązkiem władz publicznych jest te wolności chronić oraz zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom pokojowych, zgodnych z prawem manifestacji. Dlatego wzywamy władze do zmiany wydanych decyzji i do zezwolenia na przeprowadzenie Marszu Równości.

Apelujemy też do polityków i osób publicznych o odpowiedzialność za słowa i powstrzymanie się od nienawistnych komentarzy, które mogłyby podżegać do przemocy.

Informacja o uniemożliwieniu odbycia się poprzedniego Marszu Równości znalazła się w Raporcie Rocznym Amnesty International, wydanym przez Międzynarodowy Sekretariat AI w maju tego roku, wśród przykładów łamania praw człowieka w Polsce. Obawiamy się, że w kolejnym raporcie znowu będziemy mogli przeczytać o tej formie łamania praw człowieka przez polskie władze.

Zarząd polskiej sekcji Amnesty International

Tematy