Pracujesz z młodzieżą? Weź udział w projekcie edukacyjnym, który pozwoli Wam skutecznie działać na rzecz praw człowieka!

Grupa z Gimnazjum w Reptowie, woj. zachodniopomorskie, która bierze udział w projekcie.

Grupa z Gimnazjum w Reptowie, woj. zachodniopomorskie, która bierze udział w projekcie.

Przygotowany program umożliwi grupie przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemów praw człowieka w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu na rzecz praw człowieka. Realizacja programu zajmuje ok. 3 miesięcy, czyli 1 semestr szkolny.
Co oferujemy?

  • bezpłatne szkolenie przygotowujące: 22-24 lutego w Warszawie lub 1-3 marca w Katowicach
  • zestaw materiałów: 7 scenariuszy warsztatów oraz kurs e-learningowy
  • stałe wsparcie merytoryczne i techniczne podczas 3 miesięcy realizacji projektu.

Więcej informacji na stronie: www.prawaczlowiekateraz.pl.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku poniżej) i przesłanie go na adres: [email protected].
Podczas szkolenia zwracamy koszty dojazdu oraz zapewniamy nocleg i wyżywienie. Szkolenie nie jest niezbędne do wzięcia udział w projekcie. Osobom, które nie wezmą w nim udziału, zapewnimy niezbędne wsparcie mentora przez telefon/skype. Osoby, które chciałyby wziąć udział w projekcie, ale nie mają swojej grupy w tym momencie, zachęcamy do poszukania chętnych w pobliskiej szkole, świetlicy lub domu kultury.