Praktyki w Amnesty International

Oferujemy:

 • doświadczenie zawodowe w znanej na całym świecie organizacji broniącej praw człowieka, będącej laureatem Pokojowej Nagrody Nobla
 • bezpośrednią możliwość wywierania wpływu na stan przestrzegania praw człowieka w Polsce i na świecie
 • rozwój zawodowy, włącznie z uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach
 • działanie w zespole lobbingowym w przyjaznej atmosferze

Oczekujemy:

 • studentów nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, prawa,nauk społecznych, studiów europejskich itp.
 • wiedzy na temat praw człowieka, zwłaszcza w obszarze: praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych, dyskryminacji i problematyki LGBT, praw seksualnych i reprodukcyjnych, wojny z terroryzmem
 • zainteresowania krajami (obszarami) geograficznymi takimi jak: Rosja, Białoruś, Bliski Wschód (zwłaszcza Strefa Gazy, Iran, Irak, Afganistan), kraje Globalnego Południa
 • zaangażowania w wymiarze 20 godzin tygodniowo do końca czerwca 2010 roku
 • gotowości do reprezentowania organizacji przed władzami krajowymi
 • oraz zagranicznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi
 • płynnej znajomości języka angielskiego, prowadzenia oficjalnej korespondencji w języku polskim.

Na zgłoszenia czekamy do 18 pażdziernika 2009 r.
Prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego w języku angielskim na adres: [email protected] w tytule wiadomości prosimy dopisać ‘advocacy’.

Tematy