Prawo do protestu to prawo człowieka

Codziennością stały się obraźliwe, często nienawistne komentarze i wypowiedzi kierowane w stronę nauczycielek i nauczycieli.
Prawo do protestu, w tym domaganie się lepszych warunków pracy i płacy to prawo człowieka, które przysługuje nam wszystkim. Prawo to gwarantują nam międzynarodowe mechanizmy ochrony praw człowieka.
Każda nauczycielka i każdy nauczyciel mają prawo decydować o swoim udziale w proteście w sposób wolny od jakichkolwiek nacisków, gróźb czy obraźliwych komentarzy.

Nienawiść nie tylko nie doprowadzi do porozumienia, ale jeszcze bardziej nas od niego oddala, czego skutki jako społeczeństwo możemy odczuwać jeszcze przez długi czas – powiedziała Draginja Nadaždin, dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International.

Stowarzyszenie Amnesty International wzywa wszystkie strony sporu do prowadzenia dialogu w duchu szacunku i wzajemnego zrozumienia.

Poszanowanie godności i praw człowieka to nie tylko nasz obowiązek, ale również  największa gwarancja osiągnięcia realnego porozumienia. To najważniejsza lekcja, którą wszyscy dajemy dzisiaj młodym ludziom – dodała Draginja Nadaždin.