Projekt „Prawa Człowieka i Prawa Mniejszości w Polsce”

Projekt składa się z dwóch części. Pierwszy moduł programu to zajęcia warsztatowe składające się z trzech bloków tematycznych dotyczących zagadnień: prawa człowieka, dyskryminacji oraz statusu mniejszości w Polsce. Warsztaty prowadzone przez trenerów AI odbędą się w trzech cyklach od października 2005 do stycznia 2006 i zakończą się dyskusją panelową pt:„Antysemityzm w mediach”. Każdy uczestnik zostanie wyszkolony w zakresie powyższej tematyki w ramach dwóch weekendowych spotkań w Muzeum Galicja, a warunkiem ukończenia kursu będzie przedstawienie własnego projektu związanego z Prawami Człowieka. Projekt skierowany jest przede wszystkim do studentów.

 

Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Muzeum prosimy nadsyłać do 15.X.2005 na adres e- mailowy: [email protected]

 

Drugi moduł projektu stanowi konkurs fotograficzny pt.: „Prawa Człowieka w obiektywie”, na podstawie którego zorganizowana zostanie w marcu 2006 wystawa w Muzeum Galicja. Następnie wybrane fotografie zostaną opublikowane w katalogu oraz w formie prezentacji multimedialnej i będą mogły być wykorzystane w kolejnych warsztatach organizowanych przez organizacje kooperujące. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo wkrótce na stronie internetowej: www.galiciajewishmuseum.org

 

Zdjęcia prosimy przesyłać do 31. XII.2005 na adres: Muzeum Galicja ul. Dajwór 18, 31-052 Kraków a kartę zgłoszeniową na: [email protected]

Tematy