Propozycja Porzadku Obrad Walnego Zgromadzenia 2008

PROPOZYCJA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 2008
STOWARZYSZENIA AMNESTY INTERNATIONAL
Wydział Teologiczny UMK
Ul. Gagarina 37
Aula Magna na pierwszym piętrze

SOBOTA 19.04.2008
10:30 – 11:00  uczestnicy i uczestniczki przybywają na miejsce obrad, otrzymują materiały                 informacyjne itp.
11:00   powitanie uczestników i uczestniczek, otwarcie WZ
11:10   powołanie prezydium Zjazdu, powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i       Wniosków
11:30   przyjęcie propozycji porządku obrad i propozycji regulaminu
11:40   wystąpienie Davida Stampsa z IEC
12:00   prezentacja sprawozdania Zarządu
12:20   prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej
12:40   dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
13:00   głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
13:10   przerwa kawowa
13:20   prezentacja najważniejszych decyzji ICM
13:35   prezentacja propozycja zmian w statucie stowarzyszenia
13.50   prezentacja kandydatów do władz Stowarzyszenie, otwarcie urny przez Komisję        Skrutacyjną
14:20   prezentacja sprawozdania finansowego za rok 2007, planu operacyjnego oraz budżetu           2009
14:50   dyskusja o planie operacyjnym, budżecie 2009 oraz o zmianach w statucie
15:30 – 17:00 przerwa obiadowa
17:00   prezentacja niedzielnych warsztatów   
17:10   głosowanie nad planem operacyjnym, budżetem 2009 i zmianami w statucie
17:20   ogłoszenie wyników głosowań do władz stowarzyszenia
17:25   przedstawienie i głosowanie nad ewentualnie zgłoszonymi wnioskami
18:00   prezentacja niedzielnej akcji oraz propozycji wspólnego wieczoru
18:10   zakończenie WZ
18:15   dyskusja dot. funkcjonowania Stowarzyszenia AI, współpracy centrali z grupami        lokalnymi, polityką AI
20:00 – zbiórka pod pomnikiem Mikołaja Kopernika – wspólny spacer po mieście
21:00 – spotkanie w klubie (najprawdopodobniej w Piwnicy pod Aniołem) i wspólna zabawa
NIEDZIELA 20.04.2008
10:00 – 11:30 – warsztaty
12:00 – wspólna akcja na Starówce
13:00 – wspólne zwiedzanie Torunia
           

Tematy