Protokół z zebrania Zarządu – 18 października 2003

Obecni:

Amina Bassil– członek Zarządu

Kinga Dąbrowska– członek Zarządu

Anna Dzierzgowska – członek Zarządu

Marcin Komosa– członek Zarządu

Adam Pruss – członek Zarządu

Małgorzata Urbanik – członek Zarządu

Maciej Wieczorkowski –członek Zarządu

 

Małgorzata Zdunek – dyrektor

 

Wybór prezesa, skarbnika i sekretarza

Zgłoszono 2 kandydatury na stanowisko prezesa;  Adam Prussa i Macieja Wieczorkowskiego, po dyskusji Adam zgodził się kandydować, Maciej wycofał swoją kandydaturę.

Przeprowadzono wybory, w tajnym głosowaniu oddano 7 głosów;

5 głosów “za” i 2 wstrzymujące się.

 

Adam Pruss został prezesem.

 

Następnie wybrano;

 

         skarbnika – Amina Bassil

         sekretarza – Anna Dzierzgowska

 

 

 

Termin następnego zebrania Zarządu ustalono na 2 listopada 2003.

 

Tematy