Rada Bezpieczeństwa musi podjąć działania przeciw rekrutacji dzieci do wojska:21 rządów i ugrupowań zbrojnych złamało prawo po raz trzeci

W ostatnim raporcie Sekretarza Generalnego dla Rady Bezpieczeństwa w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych wyszczególnione zostały 42 ugrupowania w 11 krajach, które łamią międzynarodowe prawo zakazujące rekrutacji do wojska i angażowania do walki dzieci. Spośród nich aż 30 ugrupowań przynajmniej raz wymieniono z tych samych powodów we wcześniejszych raportach Sekretarza Generalnego, a 21 spośród nich figurowało we wszystkich trzech dotychczasowych raportach.

 

“Już po raz trzeci Narody Zjednoczone potwierdziły informacje na temat tego, kto dokładnie zmusza dzieci do zabijania i do bycia ofiarami w wojnach”, powiedział Casey Kelso, koordynator w Koalicji na rzecz Zaprzestania Używania Dzieci jako Żołnierzy, tworzonej przez najbardziej wpływowe organizacje praw człowieka i inne organizacje humanitarne. „Rada Bezpieczeństwa nie powinna pozwolić by minął kolejny rok dający dowódcom wolną rękę do popełniania nadużyć wobec dzieci”.

 

Wśród ugrupowań, które trzykrotnie złamały prawo, są zgodnie z raportem Sekretarza Generalnego rządy Demokratycznej Republiki Konga i Birmy, zbrojne ugrupowania polityczne oraz bojówki sympatyzujące z rządami w Burundi, Nepalu, Filipinach, Somalii, Sri Lance, Sudanie oraz Ugandzie.

 

“21 sił i grup zbrojnych zostało odnotowanych we wszystkich 3 raportach wydawanych sukcesywnie od roku 2002”, powiedział Kelso. „Istnieje bardzo dużo dowodów ich nadużyć. Tym, czego obecnie potrzebujemy, są konkretne działania wspierające apele Narodów Zjednoczonych”.

 

Koalicja apeluje do Rady Bezpieczeństwa o nałożenie embarga na broń oraz innych sankcji w odpowiedzi na rekrutację do wojska i angażowanie do walki dzieci. Już wcześniej sankcjami dotknięte zostały cztery kraje spośród pięciu znajdujących się w dokumentacji Rady Bezpieczeństwa i wymienionych w ostatnim raporcie Sekretarza Generalnego (są to Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Somalia oraz Sudan). Jedynym państwem nieobjętym sankcjami pozostało Burundi. Spośród wszystkich wyżej wymienionych, trzy państwa ustanowiły komitety sprawujące monitoring nad procesem implementacji prawodawstwa. W Kongu i Somalii istnieją również specjalne grupy eksperckie przeprowadzające w tym celu dochodzenia, również w terenie.

 

Embarga na broń zostały wprowadzone na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Somalii, oraz w tych regionach Konga i Sudanu, w których toczą się walki zbrojne – we wszystkich tych państwach istnieją dowody na to, że dzieci są angażowane w działania wojenne. Na Wybrzeżu Kości Słoniowej uchwalono akty zakazujące wyjazdu z kraju oraz przewidujące zamrożenie kont w stosunku do kilku dowódców, lecz nie zostały one jeszcze implementowane.

 

“Nie powinno być trudnym dodanie do uzasadnienia wprowadzenia sankcji kolejnego powodu, jakim jest posługiwanie się dziećmi-żołnierzami”, powiedział Kelso. „Rada Bezpieczeństwa powinna jasno sprecyzować, że sankcje zostaną zniesione dopiero wtedy, gdy skończy się z praktykami angażowania dzieci w wojnę”.

 

Koalicja zaapelowała do Rady Bezpieczeństwa również o to, by zadbała o bardziej efektywny dialog z wyszczególnionymi ugrupowaniami, mający na celu opracowanie konkretnego planu zakończenia rekrutacji dzieci do wojska. W kwietniu 2004 r. Rada Bezpieczeństwa zwróciła się do państw figurujących w jej dokumentacji z propozycją podjęcia rozmów, jednakże rezultaty w postaci dialogu były niewielkie w związku z problemami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego tychże państw, braku współpracy partii politycznych oraz braku systemu monitoringu.

 

Koalicja zaapelowała również o próbę włączenia w dialog stron konfliktów zbrojnych, wymienionych w raporcie Sekretarza Generalnego lecz o których nie ma wzmianek w dokumentacji Rady Bezpieczeństwa: Kolumbii, Birmy, Nepalu, Filipin, Sri Lanki a także Ugandy.

 

W październiku 2004 r. Koalicja opublikowała raport dotyczący rekrutacji dzieci do wojsk w 196 państwach na całym świecie wyszczególniający dziesiątki konfliktów zbrojnych, w których udział biorą dzieci. Pełna wersja raportu znajduje się na stronie: www.child-soldiers.org

 

Tematy