Raport Amnesty International o sytuacji na Białorusi

Setki osób zatrzymano a większość została pobita przez milicję w czasie rozpędzania demonstracji w noc wyborów 19 grudnia. Represje wobec opozycji politycznej i obrońców praw człowieka trwają do dziś.
Raport -Bezpieczeństwo, Pokój i Porządek– przedstawia przypadki złamania prawa do pokojowych zgromadzeń, zrzeszania się i wypowiedzi; znęcanie się i nieproporcjonalne użycie siły, arbitralne aresztowania oraz obawy dotyczące możliwości dostępu zatrzymanych do sprawiedliwego procesu i opieki medycznej.

Ten dokument opisuje również sprawę opozycyjnego kandydata na prezydenta Andreja Sannikaua i jego żony, którzy byli wielokrotnie bici i doznali obrażeń z rąk milicji oraz zostali bezprawnie aresztowani. Siostra Andreja Sannikaua, Irina Bogdanowa, powiedziała Amnesty International:
-Większość informacji, które mamy pochodzi z wiadomości [telewizyjnych, prasowych, radiowych, przyp.tłum.]. Nie wiemy w jakich warunkach są przetrzymywani, nie wiemy jak mocno został pobity mój brat, czy otrzymuje jakąś pomoc medyczną, czy nie, tego nie wiemy.-
Amnesty International powtarza swój apel do władz Białorusi o uwolnienie wszystkich więźniów sumienia, którzy są przetrzymywani wyłącznie za pokojowe wyrażanie swoich poglądów politycznych.
Wejdź na www.listnabialorus.pl i wyślij apel do Aleksandra Łukaszenki wzywający do uwolnienia białoruskich działaczy i dziennikarzy, którzy zostali oskarżeni o -organizowanie masowych niepokojów- po demonstracji z 19 grudnia, która była protestem wobec wyników wyborów prezydenckich.