Rekrutacja dla szkół do projektu Silence Hate

Projekt ma na celu przeciwdziałanie obecnej w Internecie mowie nienawiści, skierowanej do migrantów i migrantek, uchodźców i uchodźczyń, poprzez „alternatywne narracje” – rozwijanie nowych i twórczych przekazów oraz wzmacnianie głosu osób z doświadczeniem migracyjnym w dyskursie publicznym.
Współczesne przekazy medialne pełne są opowieści o „falach uchodźców”, „obcych”, wykreowanych „zagrożeniach” i nieuchronnym „upadku” Europy. Ten język strachu i nienawiści staje się jednocześnie językiem coraz częściej docierającym do dzieci i młodzieży i zamykającym nas wszystkich na kontakt z tym „innym”. Za zbudowanymi w ten sposób murami przestają być słyszalne głosy solidarności, empatii, a także rzetelne dziennikarstwo oparte na faktach oraz głosy samych migrantów i migrantek, uchodźców i uchodźczyń.
Dlatego celem projektu Silence Hate jest „zmiana języka, która może zmienić świat”. Edukatorzy i edukatorki Amnesty International wraz z grupami szkolnymi i młodzieżowymi wspólnie tworzyć będą alternatywę – włączające treści, które pokazują pozytywną wartość różnorodności i wzmacniają osoby z doświadczeniem migranckim i uchodźczym.
Co oferujemy:

  • W ramach projektu, do wybranych szkół przyjedzie edukator lub edukatorka, którzy wraz z młodzieżą pracować będą nad ich własnym projektem tworzącym „alternatywną narrację” – teksty, filmy, materiały multimedialne i projekty przeciwdziałające językowi nienawiści poprzez pokazanie alternatywnej perspektywy opartej na solidarności, empatii, faktach oraz realnych głosach migrantów i migrantek, uchodźców i uchodźczyń.
  • Oferujemy 16 godzin warsztatów i pracy projektowej, podczas których uczniowie i uczennice poznają fakty dotyczące kryzysu uchodźczego, dowiedzą się więcej o migrantach i migrantkach, uchodźcach i uchodźczyniach, poznają ich perspektywę oraz obalą krążące na temat kryzysu uchodźczego mity. W kolejnym etapie działań, w ramach pracy projektowej, uczniowie i uczennice wraz z edukatorem/ką pracować będą nad ich własnymi produkcjami medialnymi, przy wsparciu merytoryczny i finansowym ze strony Amnesty International. Stworzone projekty medialne, skierowane do szkolnych kolegów i koleżanek, internautów i internautek oraz innych odbiorców i odbiorczyń mediów, mają stanowić przykłady tego, że inny przekaz i inny język są możliwe i będą mogły zostać wykorzystane w innych działaniach zwalczających fake newsy, hejt i mowę nienawiści wymierzone w osoby z doświadczeniem uchodźczym i migranckim.
  • Amnesty International Polska wesprze uczniów, uczennice i szkołę, nie tylko w trakcie realizacji projektu, ale również w dalszym jego rozpowszechnianiu – efekty pracy grup szkolnych zostaną opublikowane na stronie internetowej i w kanałach informacyjnych Amnesty International, trafiając do jeszcze większego grona odbiorców i odbiorczyń.
  • Stały kontakt z koordynatorem projektu oraz ekspertem zapewniającym wsparcie w realizacji projektów uczniowskich.

Kogo szukamy:
Grup szkolnych/młodzieżowych gotowych do realizacji własnego projektu i zainteresowanych tematem uchodźców i uchodźczyń, migrantów i migrantek.
Rekrutacja i harmonogram działań:
Rekrutacja grup potrwa do 30.09.2018. Aby zgłosić swoją grupę wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy>>>
Wyniki rekrutacji dostępne będą po 3.10.2018. A planowany okres realizacji projektu trwać będzie od 10.10.2018 do 15.12.2018.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zakładana liczebność grup 20-25 osób.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Zbigniewem Bujakiem:  [email protected]
 
Projekt SILENCE HATE finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo.