Rosja: Grigorij Pasko skazany na cztery lata obozu pracy za obronę środowiska

Grigorij Pasko został uznany za winnego, na podstawie tajnego dekretu wojskowego, przez sąd we Władywostoku w grudniu 2001 i skazany na cztery lata obozu pracy. Oskarżyciel twierdził, iż zbierał on informacje z zamiarem przekazania ich japońskim mediom.

W 1993 Grigorij Pasko sfilmował moment, w którym tankowiec rosyjskiej marynarki wojennej zrzuca do Morza Japońskiego radioaktywne odpady i amunicję. Ponadto, w filmie oraz w cyklu artykułów pokazał zagrożenie dla środowiska powodowane przez znajdujące się w coraz gorszym stanie okręty rosyjskiej floty na Pacyfiku, między innymi łodzie podwodne o napędzie atomowym. W czasie pierwszego procesu w 1999 roku, w którym uczestniczyli obserwatorzy Amnesty International i innych organizacje, Grigorij Pasko był oskarżony o zdradę i szpiegostwo. Mimo że powyższe zarzuty zostały oddalone, został on uznany za winnego mniej poważnego wykroczenia – nadużycia swojego stanowiska – i zwolniony na mocy amnestii.

Z inicjatywy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) oraz Prokuratury Wojskowej Rosyjskiej Floty na Pacyfiku, sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia w roku 2001. W trakcie drugiej rozprawy, która rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku i była zamknięta dla publiczności, dziewięć spośród 10 zarzutów przeciwko Grigorijowi Pasko zostało odrzuconych. Pozostał jedynie zarzut zamiarów przekazania zagranicznym mediom informacji, które mogły osłabić gotowość bojową Floty na Pacyfiku.

-Oskarżenie Grigorija Pasko zdaje się być motywowane chęcią politycznego odwetu za ujawnienie praktyki zrzucania odpadów atomowych do morza. Takie zarzuty są oczywistym pogwałceniem krajowych i międzynarodowych norm chroniących wolność słowa, które Rosja jest zobowiązana przestrzegać- – mówi Amnesty International.

-Skazanie Grigorija Pasko osłabia możliwość zgodnego z prawem zainteresowania sprawami dotyczącymi dobra publicznego,- dodaje AI wzywając jednocześnie do anulowania wyroku i natychmiastowego zwolnienia dziennikarza.

Amnesty International wyraziła również zaniepokojenie faktem, że skazanie Grigorija Pasko umożliwił tajny dekret Rosyjskiego Ministerstwa Obrony. -Jest to sprzeczne z orzeczeniem Sądu Najwyższego Rosji z listopada 2001, które głosi, iż konstytucja zabrania wykorzystywania tajnych dekretów w sprawach karnych- – oświadczyła Organizacja.

Tematy