Rosyjski naukowiec może być przymusowo wygnany z kraju

Igor Sutyagin został podobno przewieziony do Wielkiej Brytanii jako jeden z wielu skazanych za szpiegostwo w Rosji. Wymieniono go, tak jak kilku pozostałych, za dziesięciu lub jedenastu domniemanych szpiegów rosyjskich działających na terenie Stanów Zjednoczonych.
-Jeżeli Igor Sutyagin sprzeciwi się temu -porozumieniu- i będzie musiał zaakceptować je pod presją, może to skutkować przymusowym wygnaniem,- powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektorka Amnesty International ds. Europy oraz Środkowej Azji. -Taka sytuacja pozbawi go szansy na oczyszczenie siebie z zarzutów podczas ponownego procesu, który spełnia międzynarodowe wymogi sprawiedliwości oraz pozbawi go możliwości kontaktu z rodziną i przyjaciółmi.-
Matka Igora Sutyagina powiedziała Amnesry International, że był on przeciwny tego typu ugody, ale został zmuszony do jej zaakcepowania.
-Rozumie, że przyznając się do winy straci możliwość sprawiedliwego procesu, włączając w to rozpatrzenie jego sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Dlatego poprosił mnie o przekazanie wszystkim, że jest niewinny. Musiał przyznać się do winy, bo nie miał innej opcji. Patrzy na tą zamianę jak na wydalenie z kraju- powiedziała Svetlana Sutiagina.
Jego sprawa została nagłośniona przez Amnesty International w 2004 roku w związku z zainteresowaniem kwestiami wolności wypowiedzi oraz sprawiedliwych procesów. Igor Sutyagin pracował jako konsultant Alternative Future z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Sporządzał informacje na tematy zwiazane z Rosją w kwestii jej obronności oraz wojska. Został oskarżony w 2004 roku o zdradę stanu i szpiegowstwo i skazany na 15 lat więzienia w koloni karnej o zaostrzonym rygorze. Zawsze twierdził, iż korzystał jedynie z publicznych źródeł informacji. Zaprzeczał działaniom szpiegowskim oraz ujawnieniu tajemnic państwowych. Sprawa przeciwko Igorowi Sutyaginowi została zainicjowana przez Rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB).
Amnesty International wierzy, iż sprawa przeciwko Igorowi Sutyaginowi miała motyw polityczny oraz była częścią prób ograniczenia wolności wypowiedzi w Rosji, które zaostrzyły się w ciągu ostatnich 10 lat, dotykając również osobistości z życia kulturalnego oraz akademickiego, a także grupy religijne. Podczas postępowania sądowego przeciwko Igorowi Sutyaginowi w Rosji pogwałcono międzynarodowe standardy sprawiedliwego procesu.
Amnesty International wezwało do natychmiastowego powtórzenia procesu.
Przez wiele lat Amnesty International wyrażała swoje obawy w kwestii coraz mniejszych możliwości wyrażania odmiennych poglądów, a także działalności niezależych mediów oraz orgaznizacji pozarządowych na terenie całej Rosyjskiej Federacji. Amnesty International jest zaniepokojona negatywnymi prognozami w kwestii wolności wypowiedzi w Rosji.
Tłumaczyła Agnieszka Pyszycka