Rozpoczęło się odliczanie do Światowego Dnia Godności

W tym roku Dignity Day odbędzie się po raz szósty w ponad 50 krajach na całym świecie, w Polsce zaś po raz czwarty. Tradycyjnie dzień ten obchodzony jest w trzecią środę października, która w tym roku przypada na 17 października. Organizatorzy chcą w ten sposób propagować podstawowe zasady godności wśród młodych ludzi. Tak jak w poprzednich latach ideę wspierać będą również znani sportowcy, dziennikarze i aktorzy.
Do tej pory odbyły się trzy edycje prowadzone w ponad 20 szkołach w Łodzi, Warszawie oraz Krakowie. Ideę tę wspierali poprzez uczestnictwo w moderowaniu dyskusji z uczniami m.in.: Ewa Drzyzga, Artur Partyka, Stefan Friedmann, Tomasz Lis, Jolanta Kwaśniewska, a także wiele innych osobistości. Dzięki wsparciu Amnesty International w tym roku, czwarta edycja prowadzona będzie znacznie szerzej i odbędzie się już w ponad 100 polskich szkołach.
Głównym założeniem akcji jest uwrażliwienie całego społeczeństwa, zwłaszcza młodych ludzi, na zagadnienia związane z poszanowaniem godności ludzkiej. W tym celu, jak co roku w polskich szkołach z młodzieżą spotkają się znani sportowcy, dziennikarze, aktorzy oraz facylitatorzy Amnesty International, którzy będą rozmawiać o istocie i znaczeniu godności ludzkiej. Celem tych działań jest nie tylko uświadamianie młodych ludzi, ale też zachęcenie ich do podejmowania konkretnych działań promujących godność, w które zaangażują się w trakcie trwania roku szkolnego.
Światowy Dzień Godności powstał z inicjatywy trzech członków Światowego Forum Ekonomicznego – Księcia Norwegii Haakona, norweskiego filozofa Pekka Himanena oraz amerykańskiego działacza społecznego Johna Hope Bryanta. W Polsce ideę tę rozpowszechnił Jacek Olechowski – jeden z Young Global Leaders.
– Pojęcie godności leży u podstaw człowieczeństwa. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stanowi, że “wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw” – mówi Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska. – Musimy pamiętać, że w dużej mierze ze względu na ubóstwo, ideał ten nie stał się jeszcze rzeczywistością. Miliony osób na świecie, które mieszkają w nieodpowiednich warunkach są pozbawiane swojej godności. 17 października jest również Dniem Walki z Ubóstwem, dlatego w tym dniu chcemy przypominać, że wszyscy mamy takie samo prawo do wyżywienia, wody, zdrowia, edukacji, mieszkania, do życia bez strachu i dyskryminacji oraz do uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji, których wyniki mają wpływ na nasze życie. 17 października będziemy Żądać Godności dla wszystkich tych osób – podkreśla Draginja Nadaždin.