Rozpoczyna się konkurs na Nagrodę Dziennikarską – Pióro Nadziei 2013

W konkursie mogą wziąć udział autorzy tekstów, które zostały opublikowane w języku polskim w prasie lub Internecie pomiędzy 1 maja 2012 a 30 kwietnia 2013. Wręczenie nagrody-statuetki oraz trzech równorzędnych wyróżnień nastąpi w październiku 2013 r. na uroczystości z udziałem laureatów, członków Kapituły konkursu, dziennikarzy oraz osób ze świata kultury i sztuki.

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska odbiera Pióro Nadziei z rąk prezesa Amnesty International, Mateusza Króla, 17 października 2012 podczas gali na Warszawskim Festiwalu Filmowym. fot. Grzegorz Żukowski

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska odbiera Pióro Nadziei z rąk prezesa Amnesty International, Mateusza Króla, 17 października 2012 podczas gali na Warszawskim Festiwalu Filmowym. fot. Grzegorz Żukowski

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie tekstu poświęconego tematyce praw człowieka do 31 lipca 2013. Decyduje data dotarcia tekstu pod wskazany poniżej adres lub e-mail. Teksty mogą być zgłaszane przez redakcje, dziennikarzy i dziennikarki, osoby indywidualne oraz organizacje pozarządowe.
Artykuły należy przesyłać z dopiskiem -Pióro Nadziei- w wersji pisemnej lub elektronicznej na adres:
Stowarzyszenie Amnesty International
ul. Piękna 66a lok. 2
00-672 Warszawa
lub  e-mail: [email protected]
Laureatką Pióra Nadziei w 2012 r. została Małgorzata Kolińska-Dąbrowska za tekst “Pan nikt” opublikowany w Gazecie Wyborczej o Turku Cüneycie Polacie, który na skutek administracyjnych zaniedbań, zawiłości procedur i bezduszności polskich urzędników stał się człowiekiem pozbawionym wszelkich praw, nie mogącym z Polski wyjechać, ani w niej zostać.
Pierwszym nagrodzonym w konkursie artykułem w 2002 r. był tekst poświęcony sytuacji dzieci zeznających w polskich sądach – “Mały świadek”, autorstwa Andrzeja Goszczyńskiego, opublikowany w tygodniku Polityka.
W kolejnych latach wśród laureatów, laureatek i wyróżnionych znaleźli się: Witold Szabłowski, Magdalena Grzebałkowska, Krystyna Kurczab-Redlich, Natalia Bloch, Maria Kruczkowska, Tomasz Kwaśniewski, Jacek Żakowski, Bartek Dobroch, Joanna Podgórska, Agnieszka Fiedorowicz, Katarzyna Kwiatkowska.
W trakcie trwania konkursu do jury konkursu zapraszani byli znanych dziennikarze i dziennikarki: Konstanty Gebert, Max Cegielski, Anna Laszuk, Piotr Zaremba, Ewa Siedlecka, Joanna Podgórska, Krystyna Kurczab-Redlich oraz ludzie nauki i kultury: prof. Andrzeja Zoll, Mirosław Chojecki, prof. Magdalena Środa, prof. Roman Kuźniar, dr Jacek Wasilewski.
Poniżej regulamin konkursu Pióro Nadziei 2013: