RPA: władze zobowiązują się uczynić walkę z HIV i AIDS swoim priorytetem.

RPA ma najwyższy na świecie wskaźnik zakażeń wirusem HIV. Brak przywództwa politycznego stał się jedną z głównych barier dla zapewnienia właściwej opieki medycznej ludziom zarażonym HIV i chorym na AIDS.
Jednakże nowo mianowana Minister Zdrowia Republiki Południowej Afryki, Barbara Hogan, zapewnia o swojej determinacji w sprawie usprawnienia funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, tak, aby lekarze byli w stanie zapanować nad epidemią.
W październiku pani minister oświadczyła: -Nasz kraj zobowiązuje się do wdrożenia Narodowego Planu Strategicznego ds. HIV i AIDS, przy wsparciu członków Rady Narodowej Republiki Południowej Afryki ds. AIDS (South African National AIDS Council).-
Wyżej wspomniany plan ma na celu zmniejszenie o połowę liczby zakażeń w ciągu następnych 3 lat, ale pani Hogan ostrzega: -Najważniejsza jest w tym wypadku dobra organizacja i niezwłoczność podjęcia działań.-
W związku z obchodami Światowego Dnia  Walki z AIDS, w RPA zorganizowano cykl imprez, które mają być zwiastunem rozpoczynającej się kampanii. Celem tej kampanii będzie uporanie się z wirusem HIV, włączając w to zapobieganie nowym zakażeniom oraz przeciwdziałanie umieralności spowodowanej przez infekcje zarówno tym wirusem, jak i wynikającym z zachorowań na gruźlicę.
Współpraca, koordynowana przez Radę Narodową RPA ds. AIDS i wymagająca aktywności zarówno za strony liderów politycznych jak i czołowych biznesmenów, związków zawodowych, kościołów oraz wszystkich innych organizacji społeczeństwa narodowego (civil society organizations – CSO), odzwierciedla zaangażowanie, które towarzyszy podejmowaniu kolejnych kroków w walce z HIV i AIDS.
W ostatnim czasie Amnesty International przekazała swoje zalecenia Minister Zdrowia. Dotyczyły one natychmiastowego zwrócenia uwagi na grupę szczególnie narażoną w RPA – kobiety z obszarów wiejskich zarażone wirusem HIV, które wciąż spotykają się z przypadkami pogwałcenia praw człowieka.
Te zalecenia wchodzą w skład raportu Amnesty International opublikowanego w marcu 2008 roku i zatytułowanego –Jestem na najdalszym z końców- – zarażone wirusem HIV kobiety z obszarów wiejskich RPA w obliczu sytuacji stanowiących naruszenia praw człowieka.-
Raport zawiera dokumentację dotyczącą dyskryminacji na tle płci, włączając stosowanie przemocy wobec tych kobiet, jak i wykluczanie ich z obrębu wspólnoty gospodarczej. Uświadamia on w jaki sposób czynniki te pełnią funkcję swoistych barier, utrudniających kobietom dostęp do najnowszych, realnych osiągnięć medycyny, do których mają prawo.
Ponadto w raporcie zostało wyrażone uznanie dla rozległej działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz ekspertów z dziedziny zdrowia, odnoszącej się do rozprzestrzeniania informacji dotyczących praw człowieka oraz ich ochrony na terenie RPA.
Amnesty International ma nadzieję, że za sprawą wznowionych starań ze strony rządu RPA, prawa osób zarażonych zaczną być respektowane, zarówno w sferze ochrony zdrowia, życia, jak i godności ludzkiej.
Tłumaczyła Daria Urbanik