Głosowanie ws. stanowiska o ochronie praw osób świadczących usługi seksualne

– Osoby świadczące usługi seksualne należą do jednych z najbardziej wykluczonych na świecie i są narażone w ogromnym stopniu na dyskryminację, przemoc i wykorzystywanie. Nasz ruch zdecydował dzisiaj o przyjęciu stanowiska w sprawie ochrony praw człowieka tych osób. Wpłynie ono na kształt naszej dalszej pracy nad tą ważną kwestią – powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International.
Rezolucja Rady Międzynarodowej zaleca Zarządowi Międzynarodowemu przygotowanie pełnego tekstu stanowiska, które będzie postulować pełną dekryminalizację wszystkich aspektów świadczenia usług seksualnych opartych na obopólnej zgodzie. Stanowisko wzywa też państwa do zapewnienia ochrony tych osób przed wyzyskiem, handlem ludźmi i przemocą.
– Mamy świadomość, że kwestie praw człowieka są złożone, dlatego opieramy się na międzynarodowych standardach praw człowieka. Szeroko konsultowaliśmy tę decyzję w ruchu międzynarodowym starając się wziąć pod uwagę różne punkty widzenia – dodał Salil Shetty.
Badania przeprowadzone w ostatnich dwóch latach i konsultacje pokazały, że dekryminalizacja to najlepszy sposób na zapewnienie lepszej ochrony praw osób świadczących usługi seksualne i zmniejszenie ryzyka wyzysku tych osób. Badania pokazują, że osoby świadczące usługi seksualne są narażone na przemoc, arbitralne zatrzymania, detencję, nękanie czy przymusowe badania na obecność wirusa HIV i inne procedury medyczne. Kryminalizacja sprawia, że mają ograniczony dostęp do służby zdrowia i ochrony prawnej.
Stanowisko bazuje na danych i badaniach agend Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO), UNAIDS, UN Women i specjalnego sprawozdawcy ds. prawa do zdrowia. Konsultacje objęły osoby świadczące usługi seksualne, grupy zrzeszające i pomagające osobom, które doświadczyły handlu ludźmi, organizacje kobiece i feministyczne, LGBTI oraz organizacje i urzędy pracujące na rzecz zwalczania HIV/AIDS.
Amnesty International podkreśla również, że podtrzymuje stanowisko w sprawie handlu ludźmi, opowiadając się za kryminalizacją wykorzystywania seksualnego we wszystkich formach, w tym wykorzystywania nieletnich do prostytucji. Jest to ważna część nowego stanowiska dotyczącego osób świadczących usługi seksualne i całej pracy Amnesty International.
– Decyzja była bardzo trudna do wypracowania, więc tym bardziej dziękujemy wszystkim członkom i członkiniom Amnesty International z całego świata i wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach i mieli swój wkład w opracowanie stanowiska. Pomogli nam w podjęciu ważnej decyzji o kształcie naszej dalszej pracy w tym obszarze praw człowieka – podkreślił Salil Shetty.
*** Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania.