Rumunia: Konieczność wprowadzenia natychmiastowych reform w szpitalach psychiatrycznych

W szczególności zaś, Amnesty International wzywa UE do zapewnienia, że przyznawane Rumunii fundusze przedakcesyjne są rozdzielane w sposób gwarantujący pełne poszanowanie praw osób upośledzonych umysłowo lub dotkniętych problemami ze zdrowiem psychicznym.

 

W wystosowanym przez Amnesty International ”Memorandum do rumuńskiego rządu odnośnie szpitalnego leczenia chorób psychicznych” opartym na wynikach przeprowadzonych w Rumunii badań terenowych, wyszczególniono liczne przypadki odnotowane w rumuńskich szpitalach psychiatrycznych, gdzie łamanych jest wiele praw człowieka pacjentów przetrzymywanych w pożałowania godnych warunkach.

 

(Dziewiętnastostronicowe Memorandum można ściągnąć ze strony www.amnesty-eu.org oraz www.news.amnesty.org)

 

Amnesty International uważa, że tragiczny los 18 pacjentów, którzy zmarli w ostatnim czasie w szpitalu psychiatrycznym w Poiana Mare najprawdopodobniej w wyniku niedożywienia i wychłodzenia, nie jest przypadkiem odosobnionym w rumuńskim systemie opieki zdrowia psychicznego.

 

Amnesty International uznała, że stosowana w Rumunii praktyka, polegająca na przymusowej hospitalizacji w zakładach psychiatrycznych oraz na umieszczaniu ludzi w szpitalach psychiatrycznych ze względów innych niż medyczne, jest równoznaczna z bezprawnym zatrzymywaniem i odmawianiem prawa do uczciwego procesu sądowego.

 

Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International, oświadczyła: „Apelujemy do rządu rumuńskiego o podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu ochronę życia, godności i dobra wszystkich pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych na terenie całego kraju oraz wzywamy do przeprowadzenia gruntownej i efektywnej reformy służby zdrowia psychicznego.”

 

„Jednocześnie wzywamy Unię Europejską do zapewnienia, że środki, jakie mogą być przyznawane Rumunii – krajowi kandydującemu – na polepszenie własnej służby zdrowia psychicznego, są wykorzystywane z pełnym poszanowaniem praw osób upośledzonych umysłowo lub dotkniętych problemami ze zdrowiem psychicznym, łącznie z prawem do leczenia i opieki – o ile to możliwe – w społeczności, w której żyją.”

 

Jeśli zaś chodzi o zainicjowany przez Unię Europejską proces, mający na celu zmniejszenie liczby dzieci przebywających w rumuńskich zakładach, Amnesty International zauważyła, że UE najwidoczniej nie wzięła pod uwagę wielu młodych pełnoletnich osób z zamykanych zakładów, które nieprawnie zostały przeniesione do szpitali psychiatrycznych, w których mogą wegetować w żałosnych warunkach do końca życia.

 

Unia Europejska rozpoczyna obecnie w Rumunii program, mający na celu zintegrowanie ze społeczeństwem osób dotkniętych upośledzeniem umysłowym, które dziś przebywają w placówkach kontrolowanych przez Narodowy Urząd ds. Osób Upośledzonych. UE musi zatem dać gwarancję, że wszystkie osoby umieszczone bezprawnie w szpitalach psychiatrycznych, zostaną objęte programem deinstytucjonalizacji, tak by kolejny raz nie zostały pominięte.

 

W celu otrzymania dalszych komentarzy, opisu tła wydarzeń czy wywiadów, prosimy o kontakt z:

Amnesty International EU Office (Brussels):
Tel: 32-2-5021499
Fax: 32-2-5025686
Email: [email protected]
Website: www.amnesty-eu.org

Tematy