Rząd Indii nie zgodził się na budowę kopalni Vedanty

Indyjskie Ministerstwo Ochrony Środowiska i Lasów odrzuciło projekt budowy kopalni przedstawiony przez firmę Orissa Mining Corporation, należącą do brytyjskiej korporacji Vedanta Resources i państwa indyjskiego. Uznano, że projekt w szerokim zakresie łamie prawo ochrony środowiska i lasów i może stać się przyczyną nadużyć w stosunku do rdzennej społeczności Dongria Kondh i innych społeczności zamieszkujących wzgórza.
-Zarówno Dongria Kondh, jak i inne lokalne społeczności od lat walczyły o taką właśnie decyzję, która została przyjęta z radością przez nas wszystkich,- powiedział Madhu Malhotra, zastępca Dyrektora Amnesty International ds. Azji i Pacyfiku. -Korporacje i rząd Orisy powinny zagwarantować, że nie będę teraz po prostu starały się o realizację projektu w innym miejscu bez zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń – muszą zapewnić, że będą respektować prawa rdzennych mieszkańców i lokalnych społeczności, gdziekolwiek zdecydują się dalej prowadzić działalność.-
Amnesty International z zadowoleniem przyjęła również decyzję rządu o wstrzymaniu planu sześciokrotnego powiększenia rafinerii w Lanjigarh u stóp wzgórz Niyamgiri, należącej do Vedanta Aluminium, spółki córki korporacji Vedanta, po tym jak rządowy zespół ekspertów uznał go za nielegalny.
-Władze powinny zarządzić oczyszczenie rafinerii w Lanjigarh, która jest źródłem zanieczyszczenia powietrza i wody, co ma poważne skutki na prawa żyjących w okolicy społeczności, którzy twierdzą, że ich życie jest nie do zniesienia,- powiedział Madhu Malhotra.
Amnesty International wezwała władze Indii do utworzenia przejrzystego procesu mającego na celu uzyskanie zgody od społeczności rdzennych, dotkniętych podobnymi projektami, w sposób niezależny, w oparciu o wcześniejsze konsultacje i rzetelne informacje. Rząd powinien również respektować ich decyzję zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym. Zrealizowany na zlecenie rządu indyjskiego raport, który był podstawą do decyzji w sprawie kopalni, dokumentuje przypadki łamania prawa i nadużycia wobec praw człowieka przez korporacje.
Wnioski wynikające z raportu oraz odrzucenie projektu są spójne z raportem Amnesty International Don-t Mine us out of Existence: Bauxite Mine and Refinery Devastate Lives in India, opublikowanym w styczniu 2010. Przez osiem lat Dongria Kondh i inne społeczności z Niyamgiri protestowały przeciwko budowie kopalni boksytów przez Vedantę.
Społeczności obawiały się, że projekt usytuowany na ich świętych terenach, doprowadziłby do złamania praw rdzennej społeczności do wody, pożywienia, zdrowia i innych praw zapewniających ochronę ich kultury i tożsamości.
-Po latach walki i wizytacji nasz głos w końcu został usłyszany w Delhi,- powiedział Amnesty International lider społeczności Dongria Kondh.
KONIEC/